Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag

 

Presentasjon om barnehageøkonomi basert på arbeidet med Rapport nr. 308 "Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013.