Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Søndre Land

 

Om Søndre Land og utviklingen der