Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nettverk og forpliktelser i velferdsstaten

 

Artikkel i antologien Bygdeutviklingas paradoks. May Bente Bringslid er redaktør. Utgitt på Scandinavian Academic press.