Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hordaland - best på næringsutvikling

 

Om Hordaland og prestasjoner i NæringsNM