Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bondens miljøplan - gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker

Bondens miljøplan - gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker

 

Bondens miljøplan er en del av virkemiddelpakken i Nasjonalt miljøprogram som skal bidra til å nå myndighetenes målsetting om redusert forurensning fra landbruket og styrke forvaltningen av positive miljøverdier. Statens landbruksforvaltning (SLF) skal evaluere Miljøplan som virkemiddel etter at forskriften nå har vært virksom i 10 år. I den forbindelse har Telemarksforsking på oppdrag fra SLF gjennomført og analysert spørreundersøkelser til relevante aktører (jordbruksforetak, kommunal landbruksforvaltning, miljøplanrådgivere i Norsk landbruksrådgiving og KSL-revisorer) for å vurdere gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan Miljøplan virker. Inkludert i dette gis innsikt i rolleforståelsen hos aktørene, transaksjonskostnader ved ordningen og hvorvidt Miljøplan virker etter intensjonene.