Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks, ein presentasjon

Utvalde resultat for Bø kommune


Presentasjon av Norsk kulturindeks og utvalde resultat for Bø kommune. Innlegg i eit ope møte om ny kommunedelplan for kunst og kultur.