Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Sogn og Fjordane 2016

Befolkningsutvikling, næringsutvikling, innovasjon, utdanning og scenarier


I notatet gis en beskrivelse av utviklingen i Sogn og Fjordane med hensyn til arbeidsplassutvikling, næringsut-vikling, befolkningsutvikling og pendling. Utviklingen er analysert med hjelp av attraktivitetsmodellen, og det er utarbeidet ulike scenarier for framtidig befolknings- og arbeidsplassvekst.