Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Drifts- og organisasjonsgjennomgang. Værøy kommune

 

Telemarksforsking har på oppdrag fra Værøy kommune stått for en drifts- og organisasjonsgjennomgang. Formålet med gjennomgangen har vært å lansere forslag til resultatforberedende tiltak som medfører et driftsnivå som ivaretar hensynet til en sunn driftsbalanse og bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen.Drifts- og organisasjonsgjennomgang som presenterer en menyliste av omstillings- og effektiviseringstiltak i tillegg til å foreslå ny administrativ organisasjonsstruktur i kommunen.