Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Tillitsundersøkelse for Fjell, Os, Meland og Lindås

Måling og kartlegging av tillitsnivåer blant politkere, administrasjonen og næringslivet