Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kultur for å delta

Kulturpolitiske idealer og praktisk kulturarbeid


Antologien kan lastes ned i sin helhet her.

Artikkelen er en forkortet og lett omarbeidet versjon av en fagfellevurdert artikkel som tidligere er publisert i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift vol. 19, Nr. 1-2016 s. 78–97.