Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nasjonale satser til private barnehager i 2019

 

Notatet presenterer beregning av nasjonale satser til private barnehager for 2019.

Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter de endelige satsene.