Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Tredje delrapport


Rapporten er tredje delrapport i følgeevalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet.


Kommunene Røyken, Alta og Færder (tidl. Nøtterøy) gikk våren 2016 inn i forsøksordning med kommunal overtakelse av statlige oppgaver innen barnevernet. Rapporten beskriver i hovedsak kommunenes utgangspunkt ved inngangen av forsøket og erfaringene fra oppstartsprosessen. Neste delrapport kommer høsten 2019.


Deloitte og Telemarksforsking samarbeider om denne evalueringen, som gjennomføres med Barne- og likestillingsdepartementet som oppdragsgiver