Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Masterplan for verdiskaping og attraktivitet

Masterplan for verdiskaping og attraktivitet

Presentasjon for Stortingets kommunal- og forvaltningskomite


Masterplanen skal være et verktøy som på den ene siden gir strategier for økt verdiskaping og attraktivitet basert på verdensarven og på den andre viser hvordan utvikling verdensarvområdene må skje i tråd med de forpliktelsene som følger med UNESCO-statusen.

Formålet med planarbeidet har vært todelt; å lage en god plan, men også sørge for en prosess som gjør at de ulike aktørene etablerer en felles forståelse av hva som er utfordringene og hvordan man kan jobbe sammen, i samhandling mellom det offentlige, næringsliv, frivillighet og forsking. En vesentlig del av planen er derfor hvordan den nå følges opp, sa Svardal.