Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Planprogram for Drangedal

Planprogram for Drangedal

 

Som en del av det kommunale planarbeidet skal Drangedal kommune gå i gang med å revidere kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2019-2029. I dette foredraget kommer vi med forslag til planprogram, og skisserer et opplegg for prosess og medvirkning.