Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kreativ næring i Grenland

Kartlegging og analyse


Som en del av forsknings- og utviklingsprosjektet «Mentoring, nettverk og samlokalisering» har Telemarksforsking gjennomført en analyse av kreativ næring i Grenland. Dette notatet tar først for seg kreativ næring i tall, før vi går gjennom hvordan det arbeides i Grenland for å styrke og tilrettelegge for kreativ næring i regionen. Til slutt peker vi på sentrale utfordringer i det regionale og lokale arbeidet med kreativ næring, før vi oppsummerer hovedfunn og ser på muligheter.