Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Matopplevelser i verdensarvområdet

Behov for FoU?


Nettverksmøte for å identifisere behov for felles FoU-innsats rettet blant matopplevelsesbedriftene i verdensarvområdet.