Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Forsknings- og innovasjonsstrategi for museene i Møre og Romsdal