Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Framtidsbilder for samfunnsutviklingen i Nye Stavanger

Framtidsbilder for samfunnsutviklingen i Nye Stavanger

 

Presentasjon av sluttrapport fremtidsbilder for Nye Stavanger kommune.