Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Barnehagesektoren som et marked

 

Foredrag om barnehagemarkedet og mulige årsaker til markedssvikt. Foredraget tar utgangspunkt i TF-notat 18/2018 Økonomiske resultater i private barnehager.