Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Vis publiseringer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Vis publiseringer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Vis publiseringer

Vis publiseringer alle fagområder

Publiseringer

Kategorier


Våre fagområder

Søkestreng Felt Type


Søkestreng


Rapporter / Notater / Vitenskapelig publisering  
Utvikling av samhandlings- og innovasjonsplattformer etter Urban Living Lab-metoden 2019
Regional analyse for HAFS 2018 2019
Regional analyse for Gjøvikregionen 2018 2019
Regional analyse for Drammen 2018 2019
Regional analyse for Nedre Glomma 2018 2019
Regional analyse for Fredrikstad 2018 2019
Regional analyse for Samisk område 2018 2019
Regional analyse for Greater Stavanger 2018 2019
Regional analyse for Lørenskog 2018 2019
Regional analyse for Skedsmo 2018 2019
Regional analyse for Drangedal 2018 2019
Regional analyse for Nordland 2018 2019
Regional analyse for Sarpsborg 2018 2019
Regional analyse for Telemark 2018 2019
Regional analyse for Østfold 2018 2019
Regional analyse for Buskerud 2018 2019
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2018 2019
Regional analyse for Akershus 2018 2019
Regional analyse for Lister 2018 2019
Regional analyse for Time 2018 2019
Regional analyse Strand 2018 2019
Regional analyse for Årdal 2018 2019
Regional analyse for Vestfold 2018 2019
Framtidsbilder for samfunnsutviklingen i Nye Stavanger 2018
Scenarier for samfunnsutvikling i Nye Stavanger 2018
Eplepressrest i kretsløp 2018
Suksessrike distriktskommuner anno 2018 2018
Verdiskaping i Nord-Norge 2018
Tillitsmåling Seljord 2018
Urbant bygdeliv? 2018
Drifts- og ressursgjennomgang. Vanylven kommune 2018
Regional analyse Drangedal 2018 2018
Naturressursanalyse Aust-Agder og Vest-Agder - for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping av innlandsressursene på Agder. 2017
Tillitsmåling Fredrikstad 2018
Regional analyse for Drammen 2017 2018
Regional analyse for Årdal 2017 2017
Regional analyse for Time 2017 2017
Tillitsmåling Gjøvikregionen 2018
Regional analyse for samisk område 2017 2017
Regional analyse for Fredrikstad 2017 2017
Regional analyse for Sarpsborg 2017 2017
Regional analyse for Lister 2017 2017
Regional analyse for Vestfold 2017 2017
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2017 2017
Regional analyse for Nore og Uvdal 2017 2017
Regional analyse for Eigersund 2017 2017
Regional analyse Akershus 2017 2017
Regional analyse Buskerud 2017 2017
Regional analyse Klepp 2017 2017
Regional analyse for Hedmark 2017 2017
Regional analyse Østfold 2017 2017
Tillitsundersøkelse for Fjell, Os, Meland og Lindås 2017
Regional analyse for Fjell, Os, Meland og Lindås 2017
Scenarier for Oppland 2017
Verdensarven som grunnlag for næringsutvikling 2017
Regional analyse for Øst-Telemark 2016 2016
Regional analyse for Vest-Telemark 2016 2016
Næringsindikatorer for Buskerud 2017
Urban Living Lab - Bruk av metoden i Norge og med eksempler fra Europa 2017
Regional analyse for Akershus 2016 2016
Regional analyse for Årdal 2016
Regional analyse for Fredrikstad 2016 2016
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2016 2016
Regional analyse for Østfold 2016 2016
Regional analyse for Vestfold 2016 2016
Regional analyse for samisk område 2016 2016
Regional analyse for Grenland 2016 2016
Regional analyse for Buskerud 2016 2016
Regional analyse for Lister 2016 2016
Regional analyse for Sarpsborg 2016 2016
Regional analyse for Sogn 2016 2016
The Magic Factory 2016
Distrikts- og regionalpolitikken i Norge 2016
Andelslandbruk – spydspiss for bærekraftig omstilling i matvaresystemat 2016
Regionalpark Norefjell? 2016
Løft for framtiden 2016
Offentlige arbeidsplasser i Tinn 2016
Scenarier for Fyresdal 2016
Er det kun pølse som er fotballmat? 2016
Regional analyse for Drammen 2015 2016
Regional analyse for Seljord 2015 2016
Regional analyse for Gjøvikregionen 2015 2015
Regional analyse for Øst-Telemark 2015 2015
Regional analyse for Vest-Telemark 2015 2015
Regional analyse for Midt-Telemark 2015 2015
Regional analyse for Sande 2015 2015
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015 2015
Regional analyse Årdal 2015 2015
Regional analyse for Nordland 2015 2015
Regional analyse for Fredrikstad 2015 2015
Attraktivitet og kommunestruktur Oppdal 2015
Attraktivitet, arbeidsplasser og verdiskaping 2016
Regional analyse for Akershus 2015 2015
Regional analyse for Horten 2015 2015
Regional analyse for Vestfold 2015 2016
Regional analyse for Nord-Trøndelag 2015 2015
Regional analyse for Øvre Eiker 2015 2015
Regional analyse for Time 2015 2015
Regional analyse for Telemark 2015 2015
Regional analyse for Buskerud 2015 2015
Regional analyse for Østfold 2015 2015
Regional analyse for Løten 2015 2015
Regional analyse for Stor-Elvdal 2015 2015
Regional analyse for Krødsherad 2015 2015
Regional analyse for Grenland 2015 2015
Community Supported Agriculture (CSA) as a transformational act 2016
Regional analyse Lister 2015
Kulturarv og bred verdiskaping 2015
Reisen til «Sunnfjordbyen» 2015
Sykkelstrategi for Telemark 2015
Reisen til Sunnfjordbyen 2015
Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) 2015
Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise 2015
Reisen til Rogalands fremtid. Sammenstilling og forslag til strategiske grep 2015
Hva betyr en fast forbindelse over Oslofjorden? 2014
Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? 2015
Regional analyse for Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg 2014 2015
Regional analyse for Selje 2014 2015
Regional analyse for Vågsøy 2014 2015
Omstillingsbehov i kommunene i Troms 2015
Scenarier for Østfold 2015
Regional analyse for Vest-Telemark 2014 2014
Regional analyse for Grenland 2014 2014
Regional analyse for Øst-Telemark 2014 2014
Regional analyse for Rv13-regionen 2014 2014
Regional analyse for Elverumsregionen 2014 2015
Byregionen Volda-Ørsta 2015
Regional analyse for Telemark 2014 2014
Regional analyse for Midt-Telemark 2014 2014
Regional analyse for Fredrikstad 2014 2015
Regional analyse for Hedmark 2014 2014
Regional analyse for Os 2014 2014
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2014 2015
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2014 2014
Regional analyse for Årdal 2014 2014
Regional analyse for samisk område 2014 2015
Reisen til Rogalands framtid 2015
Regional analyse for Østfold 2014 2014
Regional analyse for Akershus 2014 2014
Regional analyse for Ringerike 2014 2014
Regional analyse for Vågan og Lødingen 2014 2014
Regional analyse for Buskerud 2014 2014
Regional analyse for Nordland 2014 2014
Regional analyse for Vestfold 2014 2014
Regional analyse for Nord-Trøndelag 2014 2014
Regional analyse for Askim 2014 2014
Regional analyse for Horten 2014 2014
Regional analyse for Glåmdal 2014 2014
Buzau geopark: Applied research for sustainable development and economic growth following the principles of geoconservation. (GeoSust): REPORT YEAR 1 2015
Deling av Tysfjord kommune 2015
Naturarv skaper verdier 2014
Naturarven som verdiskaper 2014
Regional analyse Vansbro 2014
Regional analyse Säter 2014
Regional analyse av Smedjebacken 2014
En etablert etableringstjeneste 2014
Regional analyse Rendalen 2014
Foraging for love 2014
Regional analyse Gjøvikregionen 2014
The restructuring of the old industrial region of Grenland in Norway: Between lock-in, adjustment and renewal. 2014
Regional analyse Sarpsborg 2013 2014
Måling av attraktivitet 2014
Andelslandbruk - økologisk spydspiss 2014
Regional analyse Eiksund- og Kvivsregionen 2013 2014
Regional analyse Lister 2013 2014
Regional samspill og vekst 2014
Regional analyse Nordfjord 2013 2014
Eid 2013
Regional analyse for Hedmark 2013 2013
Regional analyse for Hordaland 2013 2013
Høyanger 2013
Regional analyse Kristiansandregionen 2013 2013
Analyse av næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon Kvam 2013
Regional analyse for Nordland 2013 2013
Regional analyse for Nord-Trøndelag 2013 2013
Regional analyse Samisk område 2013 2013
Regional analyse Skedsmo 2013 2013
Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 2013
Suldal 2013
Regional analyse Trysil 2013 2013
Regional analyse Årdal 2013 2013
Kvalsund 2013
Regional analyse Akershus 2013 2013
Vestvågøy 2013
Regional analyse Buskerud 2013 2013
Regional analyse Fredrikstad 2013 2013
Regional analyse Sunnfjord 2013 2013
Regional analyse Østfold 2013 2013
Regional analyse 2013 Midt-Telemark 2013
Regional analyse for Kongsbergregionen 2013
Regional analyse Telemark 2013
Regional analyse Vest-Telemark 2013 2013
Hurum 2014
Østre Agder 2014
Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold 2014
Halsa kommune 2013
Naturarven som verdiskaper 2013
Bondens miljøplan - gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker 2013
Duett eller duell? 2013
Næringsmonitor for Øst-Telemark 2013
Regional analyse Øvre Eiker 2013
Programteori for attraktivitet 2013
På spor etter programteori for attraktivitet 2013
Forslag til ny programteori for attraktivitet 2013
Anvendelse av programteori for attraktivitet 2013
Kjekt og keisamt 2013
Den verdiskapende naturarven 2012
Sårbare og robuste regioner 2012
Sårbar eller Robust? 2012
Regional analyse Akershus 2012
Regional analyse Årdal 2012
Regional analyse Vestre Toten 2012
Regional analyse Østfold 2012
Regional analyse Buskerud 2012
Regional analyse Vestfold 2012
Regional analyse Telemark 2012
Regional analyse Sør-Trøndelag 2012
Regional analyse Søndre Land 2012
Regional analyse Sunnfjord 2012
Regional analyse Sogn og Fjordane 2012
Regional analyse av det samiske området 2012
Regional analyse Nord-Trøndelag 2012
Regional analyse Midt-Telemark 2012
Regional analyse Kristiasandregionen 2012
Regional analyse Kongsbergregionen 2012
Regional analyse Høyanger 2012
Regional analyse Grenland 2012
Regional analyse Vest-Telemark 2012
I partnerskap for sosial innovasjon 2012
Opplandslandbruket RULLer 2012
Jakten på framtidens næringsliv 2012
Naturarven som verdiskaper 2012
Ta Seljord i bruk 2012
0-Punktsanalyse 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Lørenskog 2012
Omstillingsbehov i kommunene i Finnmark 2012
Suksessrike distriktskommuner 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nes 2012
Sårbar eller robust? 2012
Partnarskap som samhandlingsarena 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Bjørnefjorden 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Oppland 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Haugesundregionen 2011
Landskap som tema i kommunale planer langs Telemarkskanalen 2011
NæringsNM 2011 2011
Naturarven som grunnlag for bred verdiskaping 2011
Omdømmeprosjektet for Gjøvikregionen 2011
Drømmemila 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Øst-Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Midt-Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vågsøy 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Årdal 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vest-Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Østfold 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kristiansandregionen 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sunnfjord 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sør-Trøndelag 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sogn og Fjordane 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Akershus 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Grenland 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nord-Trøndelag 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Buskerud 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vestfold 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Porsgrunn 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nordland 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Skedsmo 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Hordaland 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen 2011
Økologisk mat - skoleprosjekter fra jord til bord 2011
Berekraftig stadutvikling 2011
Naturarven som verdiskaper 2011
Evaluering av ØKOLØFT Sauherad 2011
Kartlegging av aktører innen fornybar energi i Grenland 2011
Attraktivitetsbarometeret 2010
Stedskvalitet og attraktivitet 2010
Er tettsteder mer attraktive? 2010
Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen 2011
Nasjonalparklandsbyene 2011
Avsetning av biorest til landbruket 2011
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner - 2010 2011
Forskermobilitet 2011
Reisen til Indre Østfolds framtid 2011
Næringsutvikling og attraktivitet Giske 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag 2010
Evaluering av kommunale og regionale næringsfond 2011
Innspel til strategiarbeid for Fjordvegen og Diktarvegen 2011
Næringsutvikling og attraktivitet Kvivsregionen 2010
Styring og engasjement 2011
Næringsutvikling og attraktivitet Skien 2011
Næringsutvikling og attraktivitet Innherred 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Akershus 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Sogn og Fjordane 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Follo 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Nord-Trøndelag 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Vågsøy 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Eid 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kongsbergregion 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Buskerud 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Rv 13-regionen 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Indre Østfold 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Vestfold 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Sandefjord 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Østfold 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kristiansandregionen 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Hordaland 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Nordland 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kvam 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Midt-Telemark 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Grenland 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Tinn 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Drangedal 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Notodden 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kragerø 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Telemark 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Årdal 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Haugesundregionen 2010
Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal 2006-2010 2010
Arena Fritidsbåt Foresight 2010
Hammerdalen - en dybdestudie 2010
Næringsmonitor for Porsgrunn 2010 2010
Næringsmonitor for Bamble 2010 2010
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner- årsrapport 2009 2010
Landskapsøkonomi 2010
Opplevelseslandskapet 2010
Næringsmonitor for Drammensregionen 2010
Kragerøkystens framtid 2010
Regionanalyse Haugalandet 2009
Klimakutt i Grenland Fase 2 2010
Ungdommens kulturvaner i Grenland 2010
Næringsanalyse for E39-regionen 2009
Næringsanalyse for Akershus 2009 2009
Næringsanalyse Giske 2009
Næringsanalyse for Sauda 2009
Næringsanalyse for Årdal 2009
Næringsanalyse for Østfold 2009
Næringsanalyse Follo 2009
Næringsanalyse for Kristiansandregionen 2009
Næringsanalyse for Telemark 2009 2009
Næringsanalyse for Sogn og Fjordane 2009
Næringsanalyse for Midt-Telemark 2009
Fakta om folk og næringsliv i Grenland 2009
Næringsanalyse Ryfylke 2009 2009
Næringsanalyse for Tinn 2009
Næringsanalyse for Kragerø 2009
Næringsanalyse for Notodden 2009
Næringsanalyse for Vest-Telemark 2009
NæringsNM og Attraktivitetsbarometeret 2009 2009
Næringsanalyse for Hordaland 2009
Næringsanalyse for Vestfold 2009
Næringsanalyse for Buskerud 2009
Næringsanalyse for Vågsøy 2009
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2009
Næringsanalyse for Drangedal 2009
Smak av Telemark 2009
NæringsNM 2009 - delrapport nyetableringer 2009
Kultur og næring 2009
Regionalparker i Europa 2009
Næringsanalyse for Oppland 2009
Næringsanalyse for Drammensregionen 2009
Næringsanalyse for Trondheimsregionen 2009
Nyetableringer i Telemark 2008 2009
Reiselivet i Lofoten 2009
Mølla - Minner & Muligheter 2009
Verdiskapingsgrogrammet for kulturminner. 2009
Reiselivets framtid i Buskerud 2009
Betydninigsfull kunst - eller Terapeutisk teater? 2009
Nytt liv for dei raude låvane midt i Telemark 2009
Hva er Telemark? 2009
Attraktivt Midt-Telemark 2009
Den brede verdiskapingen 2009
Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2009
Næringsanalyse for Lørenskog 2009
Næringsanalyse for Gjøvikregionen 2009
Næringsanalyse for Innherred 2009
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2008
Verdiskapingsgrogrammet for kulturminner 2008
Skaper innovasjon vekst? 2008
Utfordringer og strategier i Midt-Telemark 2008
Næringsanalyse for RV13-regionen 2008
NæringsNM 2008 2008
Næringsanalyse for Øvre Romerike 2008
Næringsmonitor for Skien 2008 2008
Næringsmonitor for Porsgrunn 2008 2008
Næringsmonitor for Bamble 2008 2008
Næringsanalyse for Kragerø 2008
Næringsanalyse for Drangedal 2008
Næringsanalyse for Notodden 2008
Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Årdal 2008
Næringsanalyse for Akershus 2008
Næringsanalyse for Vest-Telemark 2008
Næringsanalyse for Buskerud 2008
Næringsanalyse for Vestfold 2008
Fakta om folk og næringsliv i Grenland 2008
Næringsanalyse for Telemark 2008 2008
Næringsanalyse for Skedsmo 2008
Næringsanalyse for Ryfylke 2008
Regionalpark som utviklingsstrategi 2008
Næringsanalyse for Bamble 2008
Næringsanalyse for Midt-Telemark 2008
Næringsanalyse for Glåmdal 2008
Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet i Midt-Gudbrandsdal 2008
Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet i Lofoten 2008
Fylkesplan for Telemark - bolig og næring 2008
Fylkesplan for Telemark - hovedmålene 2008
Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold 2008
Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet 2008
Verdiskapingspotensial i Nasjonale Festningsverk 2008
Vitalisering av næringapparatet i Vest-Telemark 2008
Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket 2008
Næringsanalyse Hallingdal 2008
Måltidsutvikling i opplevingsøkonomien. Fortruleg 2008
Nyetableringer i Telemark 2007 2008
Næringsanalyse for Stord, Fitjar og Sveio 2007
Næringsanalyse Setesdal 2007
Næringsanalyse Lødingen 2007
Næringsanalyse for Sauda 2007
Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune 2007
Næringsanalyse for Drammensregionen 2008
Nettverket: Natur- og kulturparker i Norge. 2008
Sluttevaluering av prosjektet Kompetansebrobygging i Midt-Telemark 2008
Næringsanalyse Hordaland 2007
Næringsanalyse Vestfold 2007
Næringsanalyse Nord-Trøndelag 2007
Næringsanalyse Sogn og Fjordane 2007
Næringsanalyse Telemark 2007
Næringsanalyse Buskerud 2007
Næringsanalyse Akershus 2007
Næringsanalyse Østfold 2007
Folk og næringsliv i Grenland 2007
Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005 2007
Næringsanalyse for Innherred 2007
Natur- og kulturbasert nyskaping 2007
Mohairgeiter, kulturlandskap og spinneriproduksjon 2007
Småsamfunnssatsing 2007
Næringsanalyse for Giske 2007
Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt senter for forsking og utdanning 2007
Mat for ei økologisk framtid 2007
Nyetableringer i Telemark 2007
Nettverksprosjekter i kultur- og naturnæringene 2007
Næringsmonitor Skien 2007
Piplinger og kultur- og naturbaserte opplevelser. 2007
Folk og næringsliv i Skien 2007
Næringsanalyse for Sauda 2007
Den gode, hellige og disiplinerte kunsten. 2007
Næringsmonitor Porsgrunn 2007
Evaluering av Innovativ Fjellturisme 2006
Følgeevaluering av prosjektet Kompetansebrobygging i Midt-Telemark 2007
Næringsanalyse Follo 2006
Næringsanalyser for Sogn og Fjordane 2006
Næringsanalyse for Nord - Trøndelag 2006
Nærings-NM 2006 2006
Næringsanalyse Innherred 2006
Næringsklynger i BTV 2006
Næringsanalyser for BTV 2006
Folk og næringsliv i Grenland 2006
Næringsmonitor Vest-Telemark 2006
Næringsstruktur og vekst i Buskerud, Telemark og Vestfold 2006
Fakta om folk og næringsliv i Grenland - Pr. august 2006 2006
Organisering - GITstoga - Konfidensiell 2006
Forskningsbasert entreprenørskap 2006
Entreprenørskap i ulike regionale kontekster 2006
Kva er Ryfylke? 2006
Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot 2006
Næringsanalyse TINN 2006
Evaluering av prosjektet: Før oppstart 2007
Evaluering av FRAM-programmet i Nord-Trøndelag, i perioden 1998-2002 2006
Næringsanalyse for Østfold 2006
Næringsanalyse Akershus 2006
Evaluering av Miljø og Energi Telemark 2006
Næringsanalyse for Ryfylke 2006
Sykkelturisme i eit kulturøkonomisk perspektiv 2005
Næringsanalyse for Innlandet 2005
Næringsanalyse for Akershus 2005
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2005
Næringsanalyse for Østfold 2005
Næringsanalyse for Larvik 2005
Fakta om folk og næringsliv i Grenland 2005 2005
Kompetansenettverket for småskala matproduksjon 2004
Kva er Setesdal? 2005
Næringsanalyse for Setesdal 2005
Det sammensatte Telemark 2005
Gården som pedagogisk ressurs 2005
Næringsanalyse Drangedal 2005
Telemarksfeet som beiterydder 2005
Næringsanalyse Hol 2005
Næringsanalyse HALD 2005
Næringsanalyse for Innherred 2005 2005
Frå Vogge til Mekka 2005
Globalisering og industri Grenland 2005
NM i næringsutvikling 2005
Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 2005
Nye forvaltningsmodeller for verdifulle landskap. 2005
Næringsanalyse Innherred 2005
Telemarkskyri Meieri AS - Forretningsplan. 2005
Farmers for Nature, twinning seminar Shetland 2005 2005
Kommersialisering av forskning 1995-2003. 2005
Næringsanalyse Skedsmo 2005
Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2005 2006
Mange vil ha, men få vil selje? 2005
Telemark som merkevare 2005
Kompetansebrobygging Midt-Telemark 2005
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2005
Næringsanalyse Trondheim 2004
The gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian grain production 2002
Gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian dairy production 2001
Determinants of forest activities - A study of private nonindustrial forestry in Norway 1995
Betalingsvillighet for økologiske matvarer i Norge 1993