Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Vis publiseringer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Vis publiseringer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Vis publiseringer

Vis publiseringer alle fagområder

Publiseringer

Kulturforsking

Kategorier


Våre fagområder

Søkestreng Felt Type


Søkestreng


Rapporter / Notater / Vitenskapelig publisering  
Kunstnere i Aust-Agder 2018
Forsknings- og innovasjonsstrategi for museene i Møre og Romsdal 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Østfold fylke 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater fra nye Ullensvang kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Bergen kommune 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Troms 2017
Kreativ næring i Grenland 2018
Mot eit eksplisitt og sjølvbevisst kulturdiplomati 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Troms fylke 2018
Basis og overbygning 2018
The relational politics of aesthetics. An introduction 2018
Musical nation Bildung. The twin enterprises Concerts Norway and Concerts Sweden. 2018
50 years of aesthetic construction work. The music policy of Arts Council Norway 1965–2015 2018
Aesthetics + politics = 2018
Knowledge Production as Mediator Between Aesthetics and Politics: The Role of Research in Cultural Policy 2018
The Art of Foreign Policy 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Bodø 2018
The End of Cultural Policy? 2018
A Bildung perspective on the Norwegian arts education model 2018
Musikalsk nasjonsbygging 2018
En høysang for Innlandet 2018
Visjoner og blindsoner 2018
Kreativ næring i Tinn kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Trondheim kommune 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Rogaland 2018
Regionalt spillerom 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for storbykommunene. 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Fredrikstad kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Lørenskog kommune 2017
Norsk idrettsindeks . Resultater for Lørenskog kommune 2018
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Grenlandsregionen 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Drammen kommune 2018
Kvalitetsregimer i endring? Historiske og analytiske perspektiver på folkemusikken i samtiden 2018
Fra Critica til Scenekunst.no 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Sogn og Fjordane fylke 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Stavanger kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Sarpsborg kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Kongsberg kommune med utvidet kinoanalyse 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Time kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Fredrikstad kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Telemark fylke 2017
Norsk kulturindeks 2017 – Resultater for Hamar kommune 2017
Tilbakeføring av museumsgjenstander fra nasjonale samlinger til lokalsamfunn i Norge. 2017
Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e) 2017
Kvinner med drikkebeger 2017
Katalysator, refugium, møteplass 2017
Hummer og risgrøt 2017
Festivalboom eller kulturpolitisk ønskedrøm? 2017
Dronningens historie 2017
Even Better than the Real Thing? 2017
Museenes samfunnsrolle – et kritisk perspektiv 2017
Theatres as risk societies 2017
Managing Autonomy 2017
Enterprising Culture 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Buskerud fylke 2017
Trøstesløs asket eller suksessrik kunstner? 2017
Kunstner og entreprenør? 2017
Playing for a Future 2017
Kunsthallene i Norge 2017
Kulturpolitikk 2017
Work for Passion or Money? Variations in Artists' Labor Supply. 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Møre og Romsdal fylke 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Sogn og Fjordane fylke 2017
Kulturutredning for Salten 2017 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Tønsberg/Re kommune 2017
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Skien kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Skien kommune 2017
Norsk idrettsindeks. Resultater for ASSS-kommunene i 2015 2016
Bykunst og byråkrati 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ski kommune 2017
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Østfold 2017
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Østre Toten kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Askøy kommune 2017
Kulturarv i Vestfold 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Lørenskog kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Kristiansand kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ål kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Steinkjer kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Aurskog-Høland kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østre Toten kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østfold fylke 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Larvik kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Notodden kommune 2016
Blues i det blå? 2016
Norsk kulturindeks 2016 2016
Sexual Harassment in the Norwegian Theatre World 2016
Til lands og til vanns og på sokkelen med 2016
On the streets of San Francisco 2016
Kultur for å delta 2016
Kulturpolitikk og kulturproduksjon. Kapittel 38 2016
Why are artists getting poorer? 2016
Kultur for å delta 2016
Kulturhus i Knarvik? 2016
Operasjon operanasjon 2016
Risikogeschäft 2016
The autonomous world reversed 2016
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Nordland 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune 2016
Resultater fra NM i kunstløft 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Notodden kommune 2016
Kjent og kjært eller rart og sært? 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Troms 2016
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Troms 2016
Fornying og tradisjon: Kirkemusikken i kulturpolitikken 2015
Musikk + kirke = kirkemusikk 2015
Visjoner og realiteter: Kirkemusikken i den norske kirke 2015
Salme ved reisens slutt: En avslutning 2015
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater fra Finnmark 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Bamble kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune 2015
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015 2015
Norsk idrettsindeks 2015 Resultater for Telemark 2015
Kirkemusikerne: Mellom frihet og formalisering 2015
Jag trodde änglarna fanns bara i orgelet: Kirkemusikkens estetikk i endring 2015
Mange formål - en reform 2015
Kulturmentoring 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark 2015
Kommunenes kulturutgifter – oppdatert statistikk for perioden 2008-2014 2015
Om den korporative tradisjonen i Nordisk kulturpolitikk. – med særlig vekt på den svenske kulturpolitikkens historie 2015
Sosiologiske studier av kulturpolitikk 2015
Local government allocation of cultural services 2015
From institutions to events – structural change in Norwegian local cultural policy 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sandnes kommune 2015
In a position to tell 2015
Kulturpolitikkens sedimentering - Kulturløftet som kulturpolitisk vekstperiode 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal 2015
Tingenes radikale biografi 2015
Kunstnerundersøkelsen 2013 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane 2015
I posisjon til å fortelle 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Larvik kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms 2014
#Mangletre 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014 2014
Folkeopplysning som moralsk prosjekt 2014
The resort as a workplace: Seasonal workers in a Norwegian mountain municipality 2014
Erfaring møter kreativitet 2014
En gjenganger rir igjen. 2014
Kulturpolitikk og paternalisme 2014
Recruitment of actors to theatres 2014
Haugalandmuseene 2014
Koreokrati 2014
Livsstilsmigrasjon 2014
Kulturpolitikkforskning i Norden 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Lørenskog kommune 2014
Atelierundersøkelsen 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Nesodden kommune 2014
Kulturrikets tilstand 2013 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Asker kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Alta kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune 2014
Hvor mange gullplater henger på veggen? 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune 2014
Who Owns an Interpretation? 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland 2014
Kulturpolitikk og sosiologi 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Troms 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark 2013
Å gjete harer og bære staur 2013
Hver gang vi møtes 2013
Norsk kulturindeks 2013 2013
-Plutselig fikk vi et filmmiljø 2013
Exhibit / Inhibit 2013
Tro og skikk 2013
Begeistringsforskning eller evalueringstyranni? 2013
Å samle er å velge 2013
Kunst og makt 2013
En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? 2013
Kultur møter kulturmøter 2013
Kulturutgifter i kommunene 2012
Nordisk kultursamarbeid - forskning og kunnskapsbehov 2013
Zygmunt Baumans modernitetstrilogi 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Hordaland 2013
Kulturrikets tilstand 2012 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Buskerud 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sandnes 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Troms 2012
Opne dører? 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sør-Trøndelag 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Narvik kommune 2012
Artists in an Iron Cage? 2012
Performing arts and cinema demand: Some evidence of Linder’s disease. 2012
Den skapende folkemusikeren 2012
Infrastruktur for kvalitet? 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sogn og Fjordane 2012
Mapping the Gap 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Telemark 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Nesodden 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Karmøy 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Voss 2012
Norsk kulturindeks 2012 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Lørenskog 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område. 2012
Godt Gjort 2012
The rhetorics of bad quality 2012
Stability and change - Work and income conditions for Norwegian artists 2012
Politisk gehør? 2012
Katedral, paviljong og børs 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes 2012
Exploring Preferences and Non-use Values for Hidden Archaeological Artefacts – a case from Denmark 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sarpsborg 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand 2012
Demokratisering av kulturen? 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn 2012
Fremskrittspartiets kulturpolitikk 2011
En gjenganger krysser sitt spor. 2011
Det lille i det store 2011
Veien videre 2011
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål 2011
Gi meg en K 2011
La politique culturelle en Norvège 2011
Teater som fag, kall og yrke 2011
Norsk kulturindeks 2011, Resultater fra Bø i Telemark 2011
Norsk kulturindeks 2011 2011
Borrowing demand at local public libraries in Sweden 2011
Fixed or free book prices: is a hybrid system superior? 2011
Nytt nordisk kultursamarbeid 2011
Deling av musikk og pengar 2011
Når hornet er lagt på hylla 2010
Materialitet og mening 2010
For mange fattige kunstnere? 2010
Telemarksbiblioteket 2010
Skolekonserter i videregående skole 2010
Evaluering av FRAM kultur 2005 - 2010 2010
En plass i solen 2010
Skuespillere og seksuell trakassering 2010
Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek 2010
Frihet og forutsigbarhet 2010
Fem historier om Kulturskatten 2010
Kunstnere i byråkratisk jernbur? 2010
Om egenverdi 2009
Da ars møtte techne 2009
Når verden snurrer, så snurrer vi med 2009
Kvalitetsvurderinger på kollisjonskurs 2009
Kvalitet og forankring 2009
Ulovlig fildeling av musikk – hva bør gjøres når ny teknologi truer opphavsretten? 2009
Kulturkunnskap i en kunnskapskultur 2009
Utkast til Strategisk kulturplan for Hedmark 2010-2013 2009
Evaluering av Bokavtalen 2009
On the price- and income sensitivity of the demand for sports: Has Linder´s disease become more serious? 2009
Museum og kranium 2008
Determinants of Borrowing Demand from Norwegian Local Public Libraries 2008
Folkemusikk og seinmodernitet 2008
Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006 2008
Produsentkartlegging 2008
Editors’ Introductiuon: Nordic cultural policy 2008
Arts management and the autonomy of art 2008
Rytmisk rapportering 2008
Kulturmoms 2008
Young Artists and the Charismatic Myth 2007
Nowegian Subsidized Theatres - Failure or Future? 2007
Toppidrettens formel. Olympiatoppen som alkymist. 2007
Sport Policy. A Comparative Analysis of Stability and Change 2007
Comparative Elite Sport Development. Artikkeltittel: Norway. 2007
Kulturstrategier i Finnmark 2007
Hvorfor er kjønn en blind flekk i kulturpolitikkforskningen? 2007
En historie om svensk kulturpolitikk. Om Tobias Hardings avhandling "Nationalasing Culture" 2007
Kultur og næring i Grenland 2007
Musikk og kjønn: Status i felt og forskning 2007
DUS – Den unge scenen 2007
Inn i ei ny tid 2007
Norsk på nytt 2006
Sport and Politics. The Case of Norway 2006
The Institutionalization of an Elite Sport unit. The case of Olympiatoppen 2006
Ny musikk-, dans- og dramalinje i Telemark. 2006
The demand for books estimated by means of consumer survey data 2006
Wow, hu kan jo spelle jo! 2005
Idrettspolitikkens maktspill 2005
Retorikk og litteraturpolitikk 2005
Kulturøkonomi 2005
Unge skuespillere på et kunstfelt i endring 2004
Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme! 2003
On the cultural blessings of fixed book prices. Facts or fiction? 2003
Hvorfor stiger prisen på bøker så sterkt? 2003
Norske institusjonsteatre - en moderne gresk tragedie 2003
Pionerer i regional kunstformidling 2003
Sosiologi som kampsport. Bourdieu og kulturforskningen 2003
Scenekunstutvalgets utredning. Et bidrag til revitalisering av norsk scenekunst? 2002
Scientific Approaches to the Arts: A Topic for Quarrelsome Academics or a Fruitful Issue within Cultural Policy Research? 2001
The First International Conference on Cultural Policy Research 2001
Offentlig kulturpolitikk i utakt? 2001
The Artist in Metropolis: Centralisation Processes and Decentralisation Policy in the Artistic field 1998
Cultural Divisions in International Cultural Co-operation 1998
To dope or not to dope 1997
Doping in Norwegian Gyms - a Big Problem? 1996