Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Vis publiseringer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Vis publiseringer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Vis publiseringer

Vis publiseringer alle fagområder

Publiseringer

Kommunal- og velferdsforsking

Kategorier


Våre fagområder

Søkestreng Felt Type


Søkestreng


Rapporter / Notater / Vitenskapelig publisering  
Gjennomgang av barneverntjenesten i Sarpsborg kommune 2018
Skolestruktur i Fræna kommune 2018
Voksenopplæringen og flyktningetjenesten i nye Midt-Telemark kommune 2018
Hattfjelldal kommune 2018
Nasjonale satser til private barnehager i 2019 2018
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2018
Kriterier for lokalisering av kommunale arbeidsplasser og tjenester 2018
Psykoterapeutiske offentligheter 2018
Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering? 2018
Evaluering av barnevernet i Aurskog-Høland kommune 2018
Helse- og velferdsplan 2018-2027 2018
Nye Trøndelag 2018
Evaluering av Hov Nordre 2017
Utgreiing av mogleg grensejustering mellom Balestrand og Høyanger kommunar 2018
Evaluering av samarbeidet i Kongsbergregionen 2018
Økonomiske resultater i private barnehager 2018
Helse- og omsorgsplan 2017
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2018
Økonomiske konsekvenser av mulig grensejustering mellom Norddal og Stranda kommuner 2018
Økonomiske konsekvenser av mulig grensejustering mellom Gjemnes og Molde kommuner 2018
Kostnader i barnehager 2016 2018
Oppfølgingsrapport – Vega barne- og ungdomsskole 2017
Omstillingsprosjekt Målselv kommune 2017
Kongsvingerregionen 2017
Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 2018
Utredning av mulig grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner 2017
Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 2017
Nasjonale satser til private barnehager i 2018 2017
Forventningens kraft 2017
Introduction: Egalitarianism in a Scandinavian context 2017
The Protestant Ethic and the Spirit of Political Resistance: Notes on the Political Roots of Egalitarianism in Scandinavia 2017
Statlige føringer på kommunenes frie inntekter 2017
Befolkningsendringer og kommunale investeringer 2017
Drifts- og organisasjonsgjennomgang. Værøy kommune 2017
Skulestruktur i Luster kommune – grunnlagsarbeid for ein skulebruksplan 2017
Gjennomgangang organisasjons-og tjenestestruktur i Aure kommune 2017
Evaluering av ordning med behovsprøvd gratis barnehage 2017
Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke 2017
Innbyggarhøyring i Bryggja 2017
Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy 2017
Kostnader i barnehager 2015 2017
Fordelar og ulemper med interkommunalt samarbeid om landbruk i Vest-Telemark 2017
Ambitions and tensions in the creation of a new urban neighbourhood 2017
Fattigdomsproblemet i rike land 2017
Family therapy and holistic complexity 2017
Varig bolig – mer enn et sted å bo? 2017
Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer 2016
Hyttekommunenes økonomi 2017
Veien til egen bedrift. 2017
Deling av Tysfjord kommune? 2016
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2017
Regionstruktur på Nordmøre 2016
Evaluering av prøveordning med mobbeombud 2016
Nasjonale satser til private barnehager i 2017 2016
Strukturkriteriet i forslaget til nytt inntektssystem – fungerer det etter intensjonen? 2016
Driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang i Dyrøy kommune 2016
Drifts- og ressursgjennomgang Eidfjord kommune 2016
Drifts- og ressurskartlegging Ulvik herad 2015
Kartlegging og analyse av ressursbruk og prioriteringer 2016
Drift- og ressurskartlegging i Sokndal kommune 2016
Gode grep på veien til ny kommune 2016
Faglighet, forpliktelse og mening 2016
Betingelsene for en profesjonsutøvelse i en velferdsstat i endring 2016
Grasrotbyråkratiets historisk-politiske forankring 2016
Omsorgens grenser 2016
Gjemnes kommune 2016
Osterøy og kommunereforma. Framtidsscenario og SWOT-analyse 2016
Eide kommune 2016
Tilbakeblikk på velferdsstaten 2016
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag 2016
Fordelar og ulemper med vidareføring av Høyanger som eigen kommune 2016
Osterøy og kommunereforma 2016
Bamble kommune 2016
Balestrand. Fordelar og ulemper ved å halde fram som eigen kommune 2016
Lødingen kommune 2016
Vågan kommune 2016
Kostnader i barnehager 2014 2016
Frøya kommune 2016
Konsekvensar av samanslåing av Balestrand, Høyanger og Hyllestad 2016
Kommunereforma og Aurland kommune 2016
Utredning kommunereformen Sammenslåing av Fjell, Øygarden og Sund 2016
Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon 2016
Kommunereformen og Averøy kommune 2015
Kommunereformen og Meldal kommune 2015
Kommunereformen og Agdenes kommune 2015
Kommunereformen og Rindal kommune 2015
Kommunestruktur i Vest-Telemark 2016
Between centralized and decentralized welfare policy 2016
Perceived discrimination against immigrants in the workplace 2015
Kommunereformen og Halsa kommune. Kan Halsa bestå som egen kommune? 2015
Nasjonale satser til private barnehager i 2016 2015
Kommunesamanslåing i Bjørnefjord-regionen? 2015
Lavangen og kommunereformen 2015
Gratangen og kommunereformen 2015
Konsekvensar av samanslåing av Voss, Vik og Aurland 2015
Kommunereformen og Tingvoll kommune. Kan Tingvoll bestå som egen kommune? 2015
Kommunereformen og Hitra kommune. Kan Hitra bestå som egen kommune? 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Sluttrapport 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Sluttrapport 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Sogn regionråd 2015
Utredning av alternative kommunestrukturmodeller på Sør-Helgeland 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenestetilbud 2015
Kraftsentre for brukermedvirkning? 2015
Evaluering av barnevernet i Drammen kommune 2015
Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure 2015
Kommunereformen og Sunndal kommune 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Tilleggsrapport om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling – alternativ 14 og 15 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Tilleggsrapport om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner – alternativ 14 og 15 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 2015
Kommunereformen og Stordal kommune 2015
Utredning av kommunestruktur i Midt-Troms 2015
Matching vs. General Grants 2015
Kommunereformen og Fræna kommune 2015
Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 2015
Inntektssystemet i en ny kommunestruktur 2015
Kommunestruktur på Nordmøre.
Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
2015
Bruddstykker av helhet 2015
En tvetydig gave? 2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre. Oppsummerende notat 2015
Kommunereformen og Vestnes kommune 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport 2015
Kommunereformen og Rauma kommune 2015
Kommunereformen og Nesset kommune 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 2014
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Oppsummering administrasjon. SWOT-analyse for Regionråd Dalane 2015
Oppsummering politikere. SWOT-analyse for Regionråd Dalane 2015
Utredning av kommunestruktur for Horten kommune 2015
Kostnader i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016 2015
Inntekter og utgifter i hyttekommuner 2015
Ny finansiering av ikke-kommunale barnehager 2015
Utredning av kommunestruktur i Numedal 2015
Innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunestruktur 2014
Personalkostnader pr. plass i barnehagene, 2013 2014
Skolestruktur i Stange kommune 2014
Utfordringer og muligheter ved Froland skole 2014
Nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015 2014
Hvordan gjennomføre en kommunensammeslåing? 2014
Utredning av kommunestruktur i Ofoten 2014
Analyse av elevundersøkelsen og nasjonale prøver 2014
Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune 2014
Kommunesammenslåing og regional utvikling 2014
Analyse av barneverntjenesten i Marker kommune 2014
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 2014
Senter for produksjon av Barne- og ungdomsteater 2014
Regional analyse Grenland 2013 2013
Fremtidens ORKidé 2014
Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 2014
Finansiering av ikke-kommunale barnehager 2014
Selvkost i Volda kommune 2014
Ore skole i Farsund kommune 2014
Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling 2013
Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg 2013
Arbeid i sikte 2014
Nordhordaland Kommunestruktur 2015 2014
Metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering 2013
Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet 2013
Evaluering av Lister PPT 2013
Evaluering av Lister barnevern 2013
Ung i Vestfold 2013 2013
Utgiftsutjevningen i inntektssystemet - Delkostnadsnøkkel for barnevern 2013
Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014 2013
Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi 2013
Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk 2013
Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon - med spesiell fokus på levekårsområdet 2013
Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder. 2013
Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet? 2013
Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 2013
Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark 2013
Omsorgsyrker, hierarki og kjønn 2013
Flytting fra og til Tinn 2013
Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren 2013
Usikre forplikelser i kommuneregnskapet 2013
Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune 2012
Ekstern organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO 2013
SIMBA - sammen i innsatsen mot barnefattigdom i Drammen kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Siljan kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Telemark fylkeskommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Tokke kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Vinje kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Seljord kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Sauherad kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Bø kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Drangedal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Fyresdal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Hjartdal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Kragerø kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Kviteseid kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Nissedal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Nome kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Tinn kommune 2012
Evaluering av TOPP 2012
Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 - revidert versjon 2012
Økonomiske nøkkeltall i Notodden kommune 2012
Hortensia 2012
Jordmor i farta! 2012
Økonomiske nøkkeltall i Porsgrunn kommune 2012
Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom 2012
Interkommunalt barnevern i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli 2012
Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager 2012
Bruken av kommunale rehabiliteringsplasser ved Rjukan sykehus 2012
Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 2012
Hopning av levekårsulemper i storbyene 2012
Nettverk og forpliktelser i velferdsstaten 2012
Følgeevaluering av ”Økt kunnskap om hvordan”. 2011
Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer 2012
Praktisering av sjølvkostprinsippet i kommunane 2012
HUSK Osloregionen 2012
Okka by 2012
Analyse av kostnader i barnehagane i 2010 2011
Gullgraving i sandkassa? 2011
Er øremerking treffsikkert? 2011
Den vanskelige samhandlingen 2011
Veileder rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA 2011
Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet 2011
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 2011
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Brønnøy 2011
Brukermedvirkning i pleie og omsorgssektoren 2011
Kostnadsstruktur i norsk eldreomsorg 2011
Fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar 2011
Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring 2011
Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 2010
Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren 2011
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Kragerø 2011
Frihet til likeverd 2011
Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 2011
Kommuneregnskapet - nyttig for hvem og til hva? 2011
Utgifter i barnehager 2010
Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen 2010
Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? 2010
Prosjekt SIMBA 2010
Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet 2010
Samhandling mellom kommuner og helseforetak 2010
Utredning av barnehagestruktur 2010
Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta kommuner 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid kommuner 2010
Mosvik og Inderøy 2010
Bosetting av flyktninger 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal 2010
Utgifter i barnehager 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Mosseregionen 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2010
Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 2009
Evaluering av Folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009 2009
Kartlegging av levekår i Skien 2009
Kulturskole for alle? 2009
Interkommunalt barnevern 2009
Kommunal selskapsstatistikk 2009
Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager. 2009
Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter 2009
Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenesten 2009
Arbeidsmedisin i vakuum? 2009
Miljøoppgaver i kommunenes utgiftsutjevning 2009
Statlig styring og finansiering av kommunale miljøvernoppgaver 2009
Levekår blant barn og unge i Telemark 2009
Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger 2009
Prosjekt Hortensia 2009
Evaluering av tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering" 2009
Kontroll med bruk av skjønnsmidler til barnehager i 2007 2008
Kommunal selskapsstatistikk 2008
Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren 2008
Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen 2008
Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV 2008
Evaluering av Nettverksguide Telemark 2008
Fylkesplan for Telemark, Resultatrapport, kultur & identitet 2008
Fylkesplan for Telemark, Resulatrapport, Kompetanse 2008
Fylkesplan for Telemark, Resultatrapport, infrastruktur 2008
Mission Impossible or an Obvious Option 2008
Bidrag til forbedring? 2008
Noen vurderinger omkring Notodden Lufthavn 2008
Lønnssmitte fra privat til kommunal sektor i norske arbeidsmarkeder 2008
Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 2008
Satser og utmålt beløp. 2008
Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser 2008
Eierskap 2008
Evaluering av klinisk stige ved Sykehuset Telemark HF 2008
Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006 2008
Evaluering av samordningsforsøket. 2007
Evaluering av landbrukskontoret for Sel og Vågå 2007
NAVs satsing på arbeid og psykisk helse 2007
Nettverksguide Telemark 2008
Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning 2007
Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie 2007
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Evaluering av Sirdal kommunes satsing på næringsutvikling 2007
Evaluering av forsøk med interkommunalt samarbeid om barnevern i Vest-Telemark 2006
Ett Land - en kommune? 2006
Arbeidsformidling av langtidsledige og yrkeshemmete - en evaluering av formidlingstiltaket KAT 2006
Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten. 2006
Evaluering av jobbfokus 2006
Granvin og Voss - framleis to? 2006
Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser. 2006
Kommuneregnskapet - rammeverk og prinsipper 2006
Evaluering av samordningsforsøkene mellom aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten 2006
Å bygge en ny kommune! 2006
Nord-Fron, Vågå, Sel - 1-2-3 kommuner? 2006
Bokn og Tysvær - single eller saman? Hovudrapport 2006
Bokn og Tysvær - single eller saman? Kortrapport 2006
Sosialtjenesten - praksis ved bruk av økonomisk stønad og vilkår 2006
Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak. 2006
Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern 2006
Brukerundersøkelse ved Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i Bydel Frogner og Bydel St. Hanshaugen 2005
Vurdering av alternative skattegrunnlag for friere lokal beskatningsrett 2005
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat. Delrapport 2004
Evaluering av samordningsforsøkene. Fjerde delrapport 2005
Formuesbevaring, kapitalkostnader og resultatbegreper 2005
Samarbeidsmuligheter om økonomifunksjonen - Lardal og Larvik kommuner 2005
Regnskapsføring av finansielle instrumenter 2005
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport 2005
Den vanskelige dialogen 2005
Hva mener folk i Midt-Telemark om en sammenslåing av Bø, Nome og Sauherad? 2005
Økonomiske effekter av en kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2005
Budsjettmessige omprioriteringer i kommuner ved omgjøring av øremerkede tilskudd til rammetilskudd 2005
Yrkeshemmede med psykiske lidelser 2005
Arbeidsmarkedbedriftene i Telemark 2005
Evaluering av forsøk med øremerkede tilskudd 2005
Rammetilskuddendringer ved kommunesammenslåinger i Oppland 2005
Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommunesammenslåing i Midt- og Nord-Gudbrandsdal 2004
Evaluering av Samordningsforsøkene. Brukernes erfaringer. Tredje delrapport. 2005
Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak. 2005
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Evaluering av Samordningsforsøkene mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten. Andre delrapport 2004
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Velferdsforvaltningen i Storbritannia 2004
Fra stille til litt mer ville? 2004
Child care subsidies and economic efficiency 2003
Politikken overfor familier med førskolebarn - noen veivalg 2003
Samarbeid med god glid! 2003
Styring og intern diskurs i et norsk helseforetak 2003
Effektivitetsforskjeller mellom offentlige og private barnehager 2003
Arbeidssøkere med lese- og skrivevansker 2003
Vellykkede interkommunale tjenestesamarbeid 2003
Full barnehagedekning - hvordan og til hvilken pris? 2002
Hvordan ser effektivitetstapet ut? 2001
Barnehager i et samfunnsøkonomisk perspektiv 2000
Kommunal tilpasning 2000 - Når forventninger får malinga på skolene til å flasse 2000
Statlig styring av kommunesektoren - konsekvenser for effektivitet og fordeling 1999
Cost-Optimal scale of Child Care Institutions 1998
Cost Efficiency in the Provision of Child Care Services 1998
Barnehagetjenester, effektivitet og fordelingsproblemer 1996
Du's etablererstipend 1989 og 1990 1991