Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Vis publiseringer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Vis publiseringer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Vis publiseringer

Vis publiseringer alle fagområder

Publiseringer

Kategorier


Våre fagområder

Søkestreng Felt Type


Søkestreng


Rapporter / Notater / Vitenskapelig publisering  
Omstillingsbehov i Søndre Land kommune 2019
Scenens kunst 2019
Duodji for framtida 2019
Barnehage- og skulestruktur i Høyanger kommune 2019
Gjennomgang av barneverntjenesten i Sarpsborg kommune 2018
Kunstnere i Aust-Agder 2018
Regional analyse for Greater Stavanger 2018 2019
Regional analyse for Lørenskog 2018 2019
Regional analyse for Skedsmo 2018 2019
Regional analyse for Drangedal 2018 2019
Regional analyse for Nordland 2018 2019
Regional analyse for Sarpsborg 2018 2019
Utvikling av samhandlings- og innovasjonsplattformer etter Urban Living Lab-metoden 2019
Regional analyse for HAFS 2018 2019
Regional analyse for Gjøvikregionen 2018 2019
Regional analyse for Drammen 2018 2019
Regional analyse for Nedre Glomma 2018 2019
Regional analyse for Fredrikstad 2018 2019
Regional analyse for Samisk område 2018 2019
Regional analyse for Telemark 2018 2019
Regional analyse for Østfold 2018 2019
Regional analyse for Buskerud 2018 2019
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2018 2019
Regional analyse for Akershus 2018 2019
Regional analyse for Lister 2018 2019
Regional analyse for Time 2018 2019
Regional analyse Strand 2018 2019
Regional analyse for Årdal 2018 2019
Regional analyse for Vestfold 2018 2019
Skolestruktur i Fræna kommune 2018
Voksenopplæringen og flyktningetjenesten i nye Midt-Telemark kommune 2018
Hattfjelldal kommune 2018
Faces of death 2018
Framtidsbilder for samfunnsutviklingen i Nye Stavanger 2018
Forsknings- og innovasjonsstrategi for museene i Møre og Romsdal 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Østfold fylke 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater fra nye Ullensvang kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Bergen kommune 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Troms 2017
Kreativ næring i Grenland 2018
Scenarier for samfunnsutvikling i Nye Stavanger 2018
Nasjonale satser til private barnehager i 2019 2018
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2018
Making New Health Services Work 2018
Eplepressrest i kretsløp 2018
Suksessrike distriktskommuner anno 2018 2018
Kriterier for lokalisering av kommunale arbeidsplasser og tjenester 2018
Mot eit eksplisitt og sjølvbevisst kulturdiplomati 2018
Psykoterapeutiske offentligheter 2018
Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering? 2018
Evaluering av barnevernet i Aurskog-Høland kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Troms fylke 2018
Helse- og velferdsplan 2018-2027 2018
Basis og overbygning 2018
The relational politics of aesthetics. An introduction 2018
Musical nation Bildung. The twin enterprises Concerts Norway and Concerts Sweden. 2018
50 years of aesthetic construction work. The music policy of Arts Council Norway 1965–2015 2018
Aesthetics + politics = 2018
Knowledge Production as Mediator Between Aesthetics and Politics: The Role of Research in Cultural Policy 2018
The Art of Foreign Policy 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Bodø 2018
The End of Cultural Policy? 2018
A Bildung perspective on the Norwegian arts education model 2018
Musikalsk nasjonsbygging 2018
Verdiskaping i Nord-Norge 2018
Tillitsmåling Seljord 2018
En høysang for Innlandet 2018
Nye Trøndelag 2018
Evaluering av Hov Nordre 2017
Utgreiing av mogleg grensejustering mellom Balestrand og Høyanger kommunar 2018
Evaluering av samarbeidet i Kongsbergregionen 2018
Økonomiske resultater i private barnehager 2018
Urbant bygdeliv? 2018
Helse- og omsorgsplan 2017
Visjoner og blindsoner 2018
Drifts- og ressursgjennomgang. Vanylven kommune 2018
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2018
Økonomiske konsekvenser av mulig grensejustering mellom Norddal og Stranda kommuner 2018
Økonomiske konsekvenser av mulig grensejustering mellom Gjemnes og Molde kommuner 2018
Kreativ næring i Tinn kommune 2018
Regional analyse Drangedal 2018 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Trondheim kommune 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for Rogaland 2018
Naturressursanalyse Aust-Agder og Vest-Agder - for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping av innlandsressursene på Agder. 2017
Kostnader i barnehager 2016 2018
Regionalt spillerom 2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for storbykommunene. 2018
Tillitsmåling Fredrikstad 2018
Regional analyse for Drammen 2017 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Fredrikstad kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Lørenskog kommune 2017
Norsk idrettsindeks . Resultater for Lørenskog kommune 2018
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Grenlandsregionen 2017
Regional analyse for Årdal 2017 2017
Regional analyse for Time 2017 2017
Tillitsmåling Gjøvikregionen 2018
Regional analyse for samisk område 2017 2017
Regional analyse for Fredrikstad 2017 2017
Regional analyse for Sarpsborg 2017 2017
Regional analyse for Lister 2017 2017
Regional analyse for Vestfold 2017 2017
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2017 2017
Regional analyse for Nore og Uvdal 2017 2017
Regional analyse for Eigersund 2017 2017
Regional analyse Akershus 2017 2017
Regional analyse Buskerud 2017 2017
Regional analyse Klepp 2017 2017
Regional analyse for Hedmark 2017 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Drammen kommune 2018
Kvalitetsregimer i endring? Historiske og analytiske perspektiver på folkemusikken i samtiden 2018
Fra Critica til Scenekunst.no 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Sogn og Fjordane fylke 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Stavanger kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Sarpsborg kommune 2018
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Kongsberg kommune med utvidet kinoanalyse 2017
Oppfølgingsrapport – Vega barne- og ungdomsskole 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Time kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Fredrikstad kommune 2017
Omstillingsprosjekt Målselv kommune 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Telemark fylke 2017
Kongsvingerregionen 2017
Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 2018
Norsk kulturindeks 2017 – Resultater for Hamar kommune 2017
Regional analyse Østfold 2017 2017
Tillitsundersøkelse for Fjell, Os, Meland og Lindås 2017
Regional analyse for Fjell, Os, Meland og Lindås 2017
Utredning av mulig grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner 2017
Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 2017
Tilbakeføring av museumsgjenstander fra nasjonale samlinger til lokalsamfunn i Norge. 2017
Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e) 2017
Kvinner med drikkebeger 2017
Katalysator, refugium, møteplass 2017
Hummer og risgrøt 2017
Festivalboom eller kulturpolitisk ønskedrøm? 2017
Dronningens historie 2017
Even Better than the Real Thing? 2017
Museenes samfunnsrolle – et kritisk perspektiv 2017
Theatres as risk societies 2017
Managing Autonomy 2017
Enterprising Culture 2017
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Buskerud fylke 2017
Nasjonale satser til private barnehager i 2018 2017
Forventningens kraft 2017
Trøstesløs asket eller suksessrik kunstner? 2017
Kunstner og entreprenør? 2017
Introduction: Egalitarianism in a Scandinavian context 2017
The Protestant Ethic and the Spirit of Political Resistance: Notes on the Political Roots of Egalitarianism in Scandinavia 2017
Playing for a Future 2017
Statlige føringer på kommunenes frie inntekter 2017
Kunsthallene i Norge 2017
Befolkningsendringer og kommunale investeringer 2017
Drifts- og organisasjonsgjennomgang. Værøy kommune 2017
Skulestruktur i Luster kommune – grunnlagsarbeid for ein skulebruksplan 2017
Gjennomgangang organisasjons-og tjenestestruktur i Aure kommune 2017
Scenarier for Oppland 2017
Evaluering av ordning med behovsprøvd gratis barnehage 2017
Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke 2017
Innbyggarhøyring i Bryggja 2017
Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy 2017
Kulturpolitikk 2017
Work for Passion or Money? Variations in Artists' Labor Supply. 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Møre og Romsdal fylke 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Sogn og Fjordane fylke 2017
Verdensarven som grunnlag for næringsutvikling 2017
Kulturutredning for Salten 2017 2017
Kostnader i barnehager 2015 2017
Fordelar og ulemper med interkommunalt samarbeid om landbruk i Vest-Telemark 2017
Regional analyse for Øst-Telemark 2016 2016
Regional analyse for Vest-Telemark 2016 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Tønsberg/Re kommune 2017
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Skien kommune 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Skien kommune 2017
Ambitions and tensions in the creation of a new urban neighbourhood 2017
Næringsindikatorer for Buskerud 2017
Urban Living Lab - Bruk av metoden i Norge og med eksempler fra Europa 2017
Norsk idrettsindeks. Resultater for ASSS-kommunene i 2015 2016
Bykunst og byråkrati 2017
Family therapy and holistic complexity 2017
Fattigdomsproblemet i rike land 2017
Varig bolig – mer enn et sted å bo? 2017
Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer 2016
Hyttekommunenes økonomi 2017
Veien til egen bedrift. 2017
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ski kommune 2017
Regional analyse for Akershus 2016 2016
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Østfold 2017
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Østre Toten kommune 2017
Regional analyse for Årdal 2016
Regional analyse for Fredrikstad 2016 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Askøy kommune 2017
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2016 2016
Regional analyse for Østfold 2016 2016
Regional analyse for Vestfold 2016 2016
Kulturarv i Vestfold 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Lørenskog kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Kristiansand kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Ål kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Steinkjer kommune 2016
Kulturrikets tilstand 2015 2016
Kulturrikets tilstand 2016 2016
Regional analyse for samisk område 2016 2016
Regional analyse for Grenland 2016 2016
Deling av Tysfjord kommune? 2016
Regional analyse for Buskerud 2016 2016
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2017
Regional analyse for Lister 2016 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Aurskog-Høland kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østre Toten kommune 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Østfold fylke 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Larvik kommune 2016
Regional analyse for Sarpsborg 2016 2016
Regional analyse for Sogn 2016 2016
Norsk kulturindeks 2016. Resultater for Notodden kommune 2016
Blues i det blå? 2016
The Magic Factory 2016
Regionstruktur på Nordmøre 2016
Norsk kulturindeks 2016 2016
Sexual Harassment in the Norwegian Theatre World 2016
Evaluering av prøveordning med mobbeombud 2016
Nasjonale satser til private barnehager i 2017 2016
Distrikts- og regionalpolitikken i Norge 2016
Til lands og til vanns og på sokkelen med 2016
On the streets of San Francisco 2016
Kultur for å delta 2016
Strukturkriteriet i forslaget til nytt inntektssystem – fungerer det etter intensjonen? 2016
Driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang i Dyrøy kommune 2016
Drifts- og ressursgjennomgang Eidfjord kommune 2016
Drifts- og ressurskartlegging Ulvik herad 2015
Kartlegging og analyse av ressursbruk og prioriteringer 2016
Drift- og ressurskartlegging i Sokndal kommune 2016
Kulturpolitikk og kulturproduksjon. Kapittel 38 2016
Andelslandbruk – spydspiss for bærekraftig omstilling i matvaresystemat 2016
Regionalpark Norefjell? 2016
Why are artists getting poorer? 2016
Løft for framtiden 2016
Gode grep på veien til ny kommune 2016
Faglighet, forpliktelse og mening 2016
Betingelsene for en profesjonsutøvelse i en velferdsstat i endring 2016
Grasrotbyråkratiets historisk-politiske forankring 2016
Omsorgens grenser 2016
Offentlige arbeidsplasser i Tinn 2016
Scenarier for Fyresdal 2016
Gjemnes kommune 2016
Osterøy og kommunereforma. Framtidsscenario og SWOT-analyse 2016
Kultur for å delta 2016
Eide kommune 2016
Tilbakeblikk på velferdsstaten 2016
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag 2016
Fordelar og ulemper med vidareføring av Høyanger som eigen kommune 2016
Kulturhus i Knarvik? 2016
Er det kun pølse som er fotballmat? 2016
Osterøy og kommunereforma 2016
Operasjon operanasjon 2016
Regional analyse for Drammen 2015 2016
Regional analyse for Seljord 2015 2016
Risikogeschäft 2016
The autonomous world reversed 2016
Bamble kommune 2016
Balestrand. Fordelar og ulemper ved å halde fram som eigen kommune 2016
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Nordland 2016
Lødingen kommune 2016
Vågan kommune 2016
Kostnader i barnehager 2014 2016
Frøya kommune 2016
Regional analyse for Gjøvikregionen 2015 2015
Regional analyse for Øst-Telemark 2015 2015
Regional analyse for Vest-Telemark 2015 2015
Regional analyse for Midt-Telemark 2015 2015
Regional analyse for Sande 2015 2015
Konsekvensar av samanslåing av Balestrand, Høyanger og Hyllestad 2016
Kommunereforma og Aurland kommune 2016
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015 2015
Regional analyse Årdal 2015 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune 2016
Resultater fra NM i kunstløft 2015
Utredning kommunereformen Sammenslåing av Fjell, Øygarden og Sund 2016
Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon 2016
Regional analyse for Nordland 2015 2015
Regional analyse for Fredrikstad 2015 2015
Attraktivitet og kommunestruktur Oppdal 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Notodden kommune 2016
Kommunereformen og Averøy kommune 2015
Attraktivitet, arbeidsplasser og verdiskaping 2016
Regional analyse for Akershus 2015 2015
Kjent og kjært eller rart og sært? 2016
Regional analyse for Horten 2015 2015
Regional analyse for Vestfold 2015 2016
Regional analyse for Nord-Trøndelag 2015 2015
Regional analyse for Øvre Eiker 2015 2015
Regional analyse for Time 2015 2015
Regional analyse for Telemark 2015 2015
Regional analyse for Buskerud 2015 2015
Regional analyse for Østfold 2015 2015
Regional analyse for Løten 2015 2015
Regional analyse for Stor-Elvdal 2015 2015
Regional analyse for Krødsherad 2015 2015
Regional analyse for Grenland 2015 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune 2015
Kommunereformen og Meldal kommune 2015
Kommunereformen og Agdenes kommune 2015
Kommunereformen og Rindal kommune 2015
Kommunestruktur i Vest-Telemark 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Troms 2016
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Troms 2016
Community Supported Agriculture (CSA) as a transformational act 2016
Between centralized and decentralized welfare policy 2016
Musikk + kirke = kirkemusikk 2015
Visjoner og realiteter: Kirkemusikken i den norske kirke 2015
Salme ved reisens slutt: En avslutning 2015
Fornying og tradisjon: Kirkemusikken i kulturpolitikken 2015
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater fra Finnmark 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Bamble kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune 2015
Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune 2015
Regional analyse Lister 2015
Perceived discrimination against immigrants in the workplace 2015
Kommunereformen og Halsa kommune. Kan Halsa bestå som egen kommune? 2015
Norsk kulturindeks 2015 2015
Nasjonale satser til private barnehager i 2016 2015
Kommunesamanslåing i Bjørnefjord-regionen? 2015
Lavangen og kommunereformen 2015
Gratangen og kommunereformen 2015
Konsekvensar av samanslåing av Voss, Vik og Aurland 2015
Kommunereformen og Tingvoll kommune. Kan Tingvoll bestå som egen kommune? 2015
Kommunereformen og Hitra kommune. Kan Hitra bestå som egen kommune? 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Sluttrapport 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Sluttrapport 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Kirkemusikerne: Mellom frihet og formalisering 2015
Jag trodde änglarna fanns bara i orgelet: Kirkemusikkens estetikk i endring 2015
Norsk idrettsindeks 2015 Resultater for Telemark 2015
Mange formål - en reform 2015
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Sogn regionråd 2015
Utredning av alternative kommunestrukturmodeller på Sør-Helgeland 2015
Kulturarv og bred verdiskaping 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenestetilbud 2015
Kraftsentre for brukermedvirkning? 2015
Evaluering av barnevernet i Drammen kommune 2015
Reisen til «Sunnfjordbyen» 2015
Sykkelstrategi for Telemark 2015
Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure 2015
Kommunereformen og Sunndal kommune 2015
Reisen til Sunnfjordbyen 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Tilleggsrapport om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling – alternativ 14 og 15 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Tilleggsrapport om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner – alternativ 14 og 15 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 2015
Kommunereformen og Stordal kommune 2015
Kulturmentoring 2015
Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark 2015
Kommunenes kulturutgifter – oppdatert statistikk for perioden 2008-2014 2015
Utredning av kommunestruktur i Midt-Troms 2015
Matching vs. General Grants 2015
Kommunereformen og Fræna kommune 2015
Om den korporative tradisjonen i Nordisk kulturpolitikk. – med særlig vekt på den svenske kulturpolitikkens historie 2015
Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 2015
Inntektssystemet i en ny kommunestruktur 2015
Local government allocation of cultural services 2015
Sosiologiske studier av kulturpolitikk 2015
From institutions to events – structural change in Norwegian local cultural policy 2015
Kulturrikets tilstand 2014 2015
Kommunestruktur på Nordmøre.
Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
2015
Bruddstykker av helhet 2015
En tvetydig gave? 2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre. Oppsummerende notat 2015
Kommunereformen og Vestnes kommune 2015
Reisen til Rogalands fremtid. Rapport fra deltakernes reise 2015
Reisen til Rogalands fremtid. Sammenstilling og forslag til strategiske grep 2015
Hva betyr en fast forbindelse over Oslofjorden? 2014
Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? 2015
Regional analyse for Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg 2014 2015
Regional analyse for Selje 2014 2015
Regional analyse for Vågsøy 2014 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport 2015
Kommunereformen og Rauma kommune 2015
Kommunereformen og Nesset kommune 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 2014
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 2015
Oppsummering administrasjon. SWOT-analyse for Regionråd Dalane 2015
Oppsummering politikere. SWOT-analyse for Regionråd Dalane 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sandnes kommune 2015
Omstillingsbehov i kommunene i Troms 2015
In a position to tell 2015
Regional analyse for Vest-Telemark 2014 2014
Regional analyse for Grenland 2014 2014
Regional analyse for Øst-Telemark 2014 2014
Regional analyse for Rv13-regionen 2014 2014
Regional analyse for Elverumsregionen 2014 2015
Byregionen Volda-Ørsta 2015
Scenarier for Østfold 2015
Utredning av kommunestruktur for Horten kommune 2015
Regional analyse for Telemark 2014 2014
Regional analyse for Midt-Telemark 2014 2014
Regional analyse for Fredrikstad 2014 2015
Kostnader i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016 2015
Kulturpolitikkens sedimentering - Kulturløftet som kulturpolitisk vekstperiode 2015
Regional analyse for Hedmark 2014 2014
Regional analyse for Os 2014 2014
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2014 2015
Regional analyse for Sogn og Fjordane 2014 2014
Regional analyse for Årdal 2014 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal 2015
Inntekter og utgifter i hyttekommuner 2015
Regional analyse for samisk område 2014 2015
Reisen til Rogalands framtid 2015
Regional analyse for Østfold 2014 2014
Regional analyse for Akershus 2014 2014
Regional analyse for Ringerike 2014 2014
Regional analyse for Vågan og Lødingen 2014 2014
Regional analyse for Buskerud 2014 2014
Regional analyse for Nordland 2014 2014
Regional analyse for Vestfold 2014 2014
Regional analyse for Nord-Trøndelag 2014 2014
Regional analyse for Askim 2014 2014
Regional analyse for Horten 2014 2014
Regional analyse for Glåmdal 2014 2014
Buzau geopark: Applied research for sustainable development and economic growth following the principles of geoconservation. (GeoSust): REPORT YEAR 1 2015
Tingenes radikale biografi 2015
Kunstnerundersøkelsen 2013 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane 2015
Ny finansiering av ikke-kommunale barnehager 2015
Utredning av kommunestruktur i Numedal 2015
I posisjon til å fortelle 2014
Deling av Tysfjord kommune 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Larvik kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms 2014
Naturarv skaper verdier 2014
Naturarven som verdiskaper 2014
#Mangletre 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune 2014
Regional analyse Vansbro 2014
Regional analyse Säter 2014
Regional analyse av Smedjebacken 2014
Innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunestruktur 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune 2014
En etablert etableringstjeneste 2014
Personalkostnader pr. plass i barnehagene, 2013 2014
Skolestruktur i Stange kommune 2014
Utfordringer og muligheter ved Froland skole 2014
Norsk kulturindeks 2014 2014
Nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015 2014
Regional analyse Rendalen 2014
Foraging for love 2014
Folkeopplysning som moralsk prosjekt 2014
The resort as a workplace: Seasonal workers in a Norwegian mountain municipality 2014
Regional analyse Gjøvikregionen 2014
Hvordan gjennomføre en kommunensammeslåing? 2014
Utredning av kommunestruktur i Ofoten 2014
Analyse av elevundersøkelsen og nasjonale prøver 2014
Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune 2014
En gjenganger rir igjen. 2014
Erfaring møter kreativitet 2014
Kulturpolitikk og paternalisme 2014
Recruitment of actors to theatres 2014
The restructuring of the old industrial region of Grenland in Norway: Between lock-in, adjustment and renewal. 2014
Regional analyse Sarpsborg 2013 2014
Måling av attraktivitet 2014
Kommunesammenslåing og regional utvikling 2014
Analyse av barneverntjenesten i Marker kommune 2014
Andelslandbruk - økologisk spydspiss 2014
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 2014
Regional analyse Eiksund- og Kvivsregionen 2013 2014
Senter for produksjon av Barne- og ungdomsteater 2014
Regional analyse Lister 2013 2014
Regional samspill og vekst 2014
Haugalandmuseene 2014
Koreokrati 2014
Regional analyse Nordfjord 2013 2014
Livsstilsmigrasjon 2014
Eid 2013
Regional analyse for Hedmark 2013 2013
Regional analyse for Hordaland 2013 2013
Høyanger 2013
Regional analyse Kristiansandregionen 2013 2013
Analyse av næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon Kvam 2013
Regional analyse for Nordland 2013 2013
Regional analyse for Nord-Trøndelag 2013 2013
Regional analyse Samisk område 2013 2013
Regional analyse Skedsmo 2013 2013
Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 2013
Suldal 2013
Regional analyse Trysil 2013 2013
Regional analyse Årdal 2013 2013
Kvalsund 2013
Regional analyse Akershus 2013 2013
Vestvågøy 2013
Regional analyse Buskerud 2013 2013
Regional analyse Fredrikstad 2013 2013
Regional analyse Sunnfjord 2013 2013
Regional analyse Østfold 2013 2013
Regional analyse 2013 Midt-Telemark 2013
Regional analyse Grenland 2013 2013
Regional analyse for Kongsbergregionen 2013
Regional analyse Telemark 2013
Regional analyse Vest-Telemark 2013 2013
Hurum 2014
Kulturpolitikkforskning i Norden 2014
Fremtidens ORKidé 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Lørenskog kommune 2014
Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 2014
Atelierundersøkelsen 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Nesodden kommune 2014
Kulturrikets tilstand 2013 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Asker kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune 2014
Finansiering av ikke-kommunale barnehager 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Alta kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune 2014
Hvor mange gullplater henger på veggen? 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune 2014
Selvkost i Volda kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune 2014
Østre Agder 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune 2014
Who Owns an Interpretation? 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune 2014
Ore skole i Farsund kommune 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland 2014
Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold 2014
Halsa kommune 2013
Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling 2013
Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg 2013
Arbeid i sikte 2014
Kulturpolitikk og sosiologi 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Troms 2014
Nordhordaland Kommunestruktur 2015 2014
Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark 2013
Metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering 2013
Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet 2013
Evaluering av Lister PPT 2013
Evaluering av Lister barnevern 2013
Å gjete harer og bære staur 2013
Hver gang vi møtes 2013
Ung i Vestfold 2013 2013
Norsk kulturindeks 2013 2013
-Plutselig fikk vi et filmmiljø 2013
Naturarven som verdiskaper 2013
Bondens miljøplan - gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker 2013
Utgiftsutjevningen i inntektssystemet - Delkostnadsnøkkel for barnevern 2013
Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014 2013
Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi 2013
Exhibit / Inhibit 2013
Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk 2013
Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon - med spesiell fokus på levekårsområdet 2013
Omsorg og styring 2013
Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder. 2013
Duett eller duell? 2013
Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet? 2013
Næringsmonitor for Øst-Telemark 2013
Tro og skikk 2013
Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 2013
Regional analyse Øvre Eiker 2013
Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark 2013
Begeistringsforskning eller evalueringstyranni? 2013
Omsorgsyrker, hierarki og kjønn 2013
Programteori for attraktivitet 2013
På spor etter programteori for attraktivitet 2013
Forslag til ny programteori for attraktivitet 2013
Anvendelse av programteori for attraktivitet 2013
Å samle er å velge 2013
Kunst og makt 2013
Kjekt og keisamt 2013
En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? 2013
Kultur møter kulturmøter 2013
Kulturutgifter i kommunene 2012
Nordisk kultursamarbeid - forskning og kunnskapsbehov 2013
Flytting fra og til Tinn 2013
Zygmunt Baumans modernitetstrilogi 2013
Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren 2013
Den verdiskapende naturarven 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Hordaland 2013
Kulturrikets tilstand 2012 2012
Usikre forplikelser i kommuneregnskapet 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Buskerud 2013
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sandnes 2013
Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune 2012
Ekstern organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO 2013
Sårbare og robuste regioner 2012
Sårbar eller Robust? 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Troms 2012
Opne dører? 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sør-Trøndelag 2012
Regional analyse Akershus 2012
Regional analyse Årdal 2012
Regional analyse Vestre Toten 2012
Regional analyse Østfold 2012
Regional analyse Buskerud 2012
Regional analyse Vestfold 2012
Regional analyse Telemark 2012
Regional analyse Sør-Trøndelag 2012
Regional analyse Søndre Land 2012
Regional analyse Sunnfjord 2012
Regional analyse Sogn og Fjordane 2012
Regional analyse av det samiske området 2012
Regional analyse Nord-Trøndelag 2012
Regional analyse Midt-Telemark 2012
Regional analyse Kristiasandregionen 2012
Regional analyse Kongsbergregionen 2012
Regional analyse Høyanger 2012
Regional analyse Grenland 2012
Regional analyse Vest-Telemark 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Narvik kommune 2012
Artists in an Iron Cage? 2012
Performing arts and cinema demand: Some evidence of Linder’s disease. 2012
I partnerskap for sosial innovasjon 2012
Den skapende folkemusikeren 2012
SIMBA - sammen i innsatsen mot barnefattigdom i Drammen kommune 2012
Infrastruktur for kvalitet? 2012
Økonomiske nøkkeltall i Siljan kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Telemark fylkeskommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Tokke kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Vinje kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Bø kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Drangedal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Fyresdal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Hjartdal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Kragerø kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Kviteseid kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Nissedal kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Nome kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Tinn kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Seljord kommune 2012
Økonomiske nøkkeltall i Sauherad kommune 2012
Evaluering av TOPP 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Sogn og Fjordane 2012
Mapping the Gap 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Telemark 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Nesodden 2012
Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 - revidert versjon 2012
Opplandslandbruket RULLer 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Karmøy 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Voss 2012
Økonomiske nøkkeltall i Notodden kommune 2012
Hortensia 2012
Jordmor i farta! 2012
Jakten på framtidens næringsliv 2012
Norsk kulturindeks 2012 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Lørenskog 2012
Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område. 2012
Økonomiske nøkkeltall i Porsgrunn kommune 2012
Godt Gjort 2012
Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom 2012
Interkommunalt barnevern i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli 2012
Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager 2012
Naturarven som verdiskaper 2012
Bruken av kommunale rehabiliteringsplasser ved Rjukan sykehus 2012
Ta Seljord i bruk 2012
0-Punktsanalyse 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Lørenskog 2012
The rhetorics of bad quality 2012
Omstillingsbehov i kommunene i Finnmark 2012
Stability and change - Work and income conditions for Norwegian artists 2012
Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 2012
Suksessrike distriktskommuner 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nes 2012
Sårbar eller robust? 2012
Hopning av levekårsulemper i storbyene 2012
Nettverk og forpliktelser i velferdsstaten 2012
Følgeevaluering av ”Økt kunnskap om hvordan”. 2011
Politisk gehør? 2012
Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer 2012
Praktisering av sjølvkostprinsippet i kommunane 2012
HUSK Osloregionen 2012
Attraktivitetsbarometeret 2011 2012
Partnarskap som samhandlingsarena 2012
Katedral, paviljong og børs 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes 2012
Okka by 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Bjørnefjorden 2012
Analyse av kostnader i barnehagane i 2010 2011
Gullgraving i sandkassa? 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Oppland 2012
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Haugesundregionen 2011
Exploring Preferences and Non-use Values for Hidden Archaeological Artefacts – a case from Denmark 2012
Demokratisering av kulturen? 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sarpsborg 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Fjaler 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Kristiansand 2012
Skaper kultur attraktive steder? 2012
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn 2012
Landskap som tema i kommunale planer langs Telemarkskanalen 2011
NæringsNM 2011 2011
Naturarven som grunnlag for bred verdiskaping 2011
Fremskrittspartiets kulturpolitikk 2011
Er øremerking treffsikkert? 2011
En gjenganger krysser sitt spor. 2011
Det lille i det store 2011
Omdømmeprosjektet for Gjøvikregionen 2011
Drømmemila 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Hordaland 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen 2011
Den vanskelige samhandlingen 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Øst-Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Midt-Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vågsøy 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Årdal 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vest-Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Østfold 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kristiansandregionen 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sunnfjord 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sør-Trøndelag 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sogn og Fjordane 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Akershus 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Grenland 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Telemark 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nord-Trøndelag 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Buskerud 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vestfold 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Porsgrunn 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nordland 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område 2011
Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Skedsmo 2011
Økologisk mat - skoleprosjekter fra jord til bord 2011
Veien videre 2011
Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Ål 2011
Veileder rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA 2011
Gi meg en K 2011
Berekraftig stadutvikling 2011
Naturarven som verdiskaper 2011
Evaluering av ØKOLØFT Sauherad 2011
Kartlegging av aktører innen fornybar energi i Grenland 2011
La politique culturelle en Norvège 2011
Teater som fag, kall og yrke 2011
Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet 2011
Norsk kulturindeks 2011, Resultater fra Bø i Telemark 2011
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 2011
Norsk kulturindeks 2011 2011
Attraktivitetsbarometeret 2010
Stedskvalitet og attraktivitet 2010
Er tettsteder mer attraktive? 2010
Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen 2011
Nasjonalparklandsbyene 2011
Avsetning av biorest til landbruket 2011
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner - 2010 2011
Borrowing demand at local public libraries in Sweden 2011
Forskermobilitet 2011
Stedsinnovasjon 2011
Reisen til Indre Østfolds framtid 2011
Næringsutvikling og attraktivitet Giske 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag 2010
Fixed or free book prices: is a hybrid system superior? 2011
Kostnadsstruktur i norsk eldreomsorg 2011
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Brønnøy 2011
Brukermedvirkning i pleie og omsorgssektoren 2011
Evaluering av kommunale og regionale næringsfond 2011
Fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar 2011
Innspel til strategiarbeid for Fjordvegen og Diktarvegen 2011
Næringsutvikling og attraktivitet Kvivsregionen 2010
Nytt nordisk kultursamarbeid 2011
Deling av musikk og pengar 2011
Styring og engasjement 2011
Næringsutvikling og attraktivitet Skien 2011
Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring 2011
Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 2010
Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland 2011
Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren 2011
Når hornet er lagt på hylla 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Innherred 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Akershus 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Sogn og Fjordane 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Telemark 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Årdal 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Haugesundregionen 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Follo 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Nord-Trøndelag 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Vågsøy 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Eid 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kongsbergregion 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Buskerud 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Rv 13-regionen 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Indre Østfold 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Vestfold 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Sandefjord 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Østfold 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kristiansandregionen 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Hordaland 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Nordland 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kvam 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Midt-Telemark 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Grenland 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Tinn 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Drangedal 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Notodden 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Kragerø 2010
Næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark 2010
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Kragerø 2011
Frihet til likeverd 2011
Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 2011
Kommuneregnskapet - nyttig for hvem og til hva? 2011
Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal 2006-2010 2010
Arena Fritidsbåt Foresight 2010
Materialitet og mening 2010
For mange fattige kunstnere? 2010
Hammerdalen - en dybdestudie 2010
Utgifter i barnehager 2010
Telemarksbiblioteket 2010
Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen 2010
Skolekonserter i videregående skole 2010
Næringsmonitor for Porsgrunn 2010 2010
Næringsmonitor for Bamble 2010 2010
Evaluering av FRAM kultur 2005 - 2010 2010
En plass i solen 2010
Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? 2010
Prosjekt SIMBA 2010
Skuespillere og seksuell trakassering 2010
Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet 2010
Landskapsøkonomi 2010
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner- årsrapport 2009 2010
Samhandling mellom kommuner og helseforetak 2010
Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek 2010
Opplevelseslandskapet 2010
Utredning av barnehagestruktur 2010
Frihet og forutsigbarhet 2010
Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 2010
Næringsmonitor for Drammensregionen 2010
Kragerøkystens framtid 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta kommuner 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid kommuner 2010
Mosvik og Inderøy 2010
Bosetting av flyktninger 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal 2010
Utgifter i barnehager 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Mosseregionen 2010
Regionanalyse Haugalandet 2009
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2010
Fem historier om Kulturskatten 2010
Kunstnere i byråkratisk jernbur? 2010
Klimakutt i Grenland Fase 2 2010
Ungdommens kulturvaner i Grenland 2010
Om egenverdi 2009
Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 2009
Næringsanalyse for E39-regionen 2009
Næringsanalyse for Akershus 2009 2009
Næringsanalyse Giske 2009
Næringsanalyse for Sauda 2009
Næringsanalyse for Årdal 2009
Næringsanalyse for Østfold 2009
Næringsanalyse Follo 2009
Næringsanalyse for Kristiansandregionen 2009
Næringsanalyse for Telemark 2009 2009
Næringsanalyse for Sogn og Fjordane 2009
Næringsanalyse for Midt-Telemark 2009
Fakta om folk og næringsliv i Grenland 2009
Næringsanalyse Ryfylke 2009 2009
Næringsanalyse for Tinn 2009
Næringsanalyse for Kragerø 2009
Næringsanalyse for Notodden 2009
Næringsanalyse for Vest-Telemark 2009
NæringsNM og Attraktivitetsbarometeret 2009 2009
Næringsanalyse for Hordaland 2009
Næringsanalyse for Vestfold 2009
Næringsanalyse for Buskerud 2009
Næringsanalyse for Vågsøy 2009
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2009
Næringsanalyse for Drangedal 2009
Smak av Telemark 2009
Når verden snurrer, så snurrer vi med 2009
Da ars møtte techne 2009
Kvalitetsvurderinger på kollisjonskurs 2009
NæringsNM 2009 - delrapport nyetableringer 2009
Kvalitet og forankring 2009
Evaluering av Folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009 2009
Kartlegging av levekår i Skien 2009
Kultur og næring 2009
Kulturskole for alle? 2009
Ulovlig fildeling av musikk – hva bør gjøres når ny teknologi truer opphavsretten? 2009
Kulturkunnskap i en kunnskapskultur 2009
Interkommunalt barnevern 2009
Regionalparker i Europa 2009
Kommunal selskapsstatistikk 2009
Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager. 2009
Næringsanalyse for Oppland 2009
Næringsanalyse for Drammensregionen 2009
Næringsanalyse for Trondheimsregionen 2009
Nyetableringer i Telemark 2008 2009
Reiselivet i Lofoten 2009
Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter 2009
Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenesten 2009
Mølla - Minner & Muligheter 2009
Utkast til Strategisk kulturplan for Hedmark 2010-2013 2009
Arbeidsmedisin i vakuum? 2009
Verdiskapingsgrogrammet for kulturminner. 2009
Evaluering av Bokavtalen 2009
Reiselivets framtid i Buskerud 2009
Miljøoppgaver i kommunenes utgiftsutjevning 2009
Statlig styring og finansiering av kommunale miljøvernoppgaver 2009
Levekår blant barn og unge i Telemark 2009
Betydninigsfull kunst - eller Terapeutisk teater? 2009
Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger 2009
Nytt liv for dei raude låvane midt i Telemark 2009
Prosjekt Hortensia 2009
Evaluering av tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering" 2009
Hva er Telemark? 2009
Attraktivt Midt-Telemark 2009
Kontroll med bruk av skjønnsmidler til barnehager i 2007 2008
Den brede verdiskapingen 2009
On the price- and income sensitivity of the demand for sports: Has Linder´s disease become more serious? 2009
Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2009
Næringsanalyse for Lørenskog 2009
Næringsanalyse for Gjøvikregionen 2009
Næringsanalyse for Innherred 2009
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2008
Verdiskapingsgrogrammet for kulturminner 2008
Kommunal selskapsstatistikk 2008
Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren 2008
Skaper innovasjon vekst? 2008
Utfordringer og strategier i Midt-Telemark 2008
Næringsanalyse for RV13-regionen 2008
NæringsNM 2008 2008
Næringsanalyse for Øvre Romerike 2008
Næringsmonitor for Skien 2008 2008
Næringsmonitor for Porsgrunn 2008 2008
Næringsmonitor for Bamble 2008 2008
Næringsanalyse for Kragerø 2008
Næringsanalyse for Drangedal 2008
Næringsanalyse for Notodden 2008
Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Årdal 2008
Næringsanalyse for Akershus 2008
Næringsanalyse for Buskerud 2008
Næringsanalyse for Vest-Telemark 2008
Næringsanalyse for Vestfold 2008
Næringsanalyse for Telemark 2008 2008
Fakta om folk og næringsliv i Grenland 2008
Næringsanalyse for Skedsmo 2008
Næringsanalyse for Ryfylke 2008
Regionalpark som utviklingsstrategi 2008
Næringsanalyse for Bamble 2008
Næringsanalyse for Midt-Telemark 2008
Næringsanalyse for Glåmdal 2008
Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen 2008
Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet i Midt-Gudbrandsdal 2008
Museum og kranium 2008
Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet i Lofoten 2008
Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV 2008
Evaluering av Nettverksguide Telemark 2008
Fylkesplan for Telemark, Resultatrapport, kultur & identitet 2008
Fylkesplan for Telemark - bolig og næring 2008
Fylkesplan for Telemark, Resulatrapport, Kompetanse 2008
Fylkesplan for Telemark, Resultatrapport, infrastruktur 2008
Fylkesplan for Telemark - hovedmålene 2008
Determinants of Borrowing Demand from Norwegian Local Public Libraries 2008
Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold 2008
Folkemusikk og seinmodernitet 2008
Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet 2008
Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006 2008
Mission Impossible or an Obvious Option 2008
Bidrag til forbedring? 2008
Verdiskapingspotensial i Nasjonale Festningsverk 2008
Vitalisering av næringapparatet i Vest-Telemark 2008
Noen vurderinger omkring Notodden Lufthavn 2008
Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket 2008
Lønnssmitte fra privat til kommunal sektor i norske arbeidsmarkeder 2008
Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 2008
Satser og utmålt beløp. 2008
Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser 2008
Næringsanalyse Hallingdal 2008
Måltidsutvikling i opplevingsøkonomien. Fortruleg 2008
Eierskap 2008
Produsentkartlegging 2008
Nyetableringer i Telemark 2007 2008
Næringsanalyse for Stord, Fitjar og Sveio 2007
Evaluering av klinisk stige ved Sykehuset Telemark HF 2008
Næringsanalyse Setesdal 2007
Næringsanalyse Lødingen 2007
Næringsanalyse for Sauda 2007
Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune 2007
Næringsanalyse for Drammensregionen 2008
Nettverket: Natur- og kulturparker i Norge. 2008
Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006 2008
Editors’ Introductiuon: Nordic cultural policy 2008
Arts management and the autonomy of art 2008
Rytmisk rapportering 2008
Kulturmoms 2008
Sluttevaluering av prosjektet Kompetansebrobygging i Midt-Telemark 2008
Næringsanalyse Hordaland 2007
Evaluering av samordningsforsøket. 2007
Næringsanalyse Vestfold 2007
Næringsanalyse Nord-Trøndelag 2007
Næringsanalyse Sogn og Fjordane 2007
Næringsanalyse Telemark 2007
Næringsanalyse Buskerud 2007
Næringsanalyse Akershus 2007
Næringsanalyse Østfold 2007
Folk og næringsliv i Grenland 2007
Evaluering av landbrukskontoret for Sel og Vågå 2007
NAVs satsing på arbeid og psykisk helse 2007
Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005 2007
Nettverksguide Telemark 2008
Næringsanalyse for Innherred 2007
Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning 2007
Natur- og kulturbasert nyskaping 2007
Young Artists and the Charismatic Myth 2007
Nowegian Subsidized Theatres - Failure or Future? 2007
Samfunnsøkonomi og sunn fornuft 2007
Toppidrettens formel. Olympiatoppen som alkymist. 2007
Sport Policy. A Comparative Analysis of Stability and Change 2007
Comparative Elite Sport Development. Artikkeltittel: Norway. 2007
Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie 2007
Kulturstrategier i Finnmark 2007
Barnehagereformen - Kontroll med bruk av skønnsmidler 2005 2007
Mohairgeiter, kulturlandskap og spinneriproduksjon 2007
Småsamfunnssatsing 2007
Hvorfor er kjønn en blind flekk i kulturpolitikkforskningen? 2007
En historie om svensk kulturpolitikk. Om Tobias Hardings avhandling "Nationalasing Culture" 2007
Næringsanalyse for Giske 2007
Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt senter for forsking og utdanning 2007
Mat for ei økologisk framtid 2007
Nyetableringer i Telemark 2007
Nettverksprosjekter i kultur- og naturnæringene 2007
Kultur og næring i Grenland 2007
Næringsmonitor Skien 2007
Musikk og kjønn: Status i felt og forskning 2007
DUS – Den unge scenen 2007
Piplinger og kultur- og naturbaserte opplevelser. 2007
Inn i ei ny tid 2007
Næringsanalyse for Sauda 2007
Folk og næringsliv i Skien 2007
Den gode, hellige og disiplinerte kunsten. 2007
Næringsmonitor Porsgrunn 2007
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Evaluering av Sirdal kommunes satsing på næringsutvikling 2007
Evaluering av Innovativ Fjellturisme 2006
Følgeevaluering av prosjektet Kompetansebrobygging i Midt-Telemark 2007
Evaluering av forsøk med interkommunalt samarbeid om barnevern i Vest-Telemark 2006
Næringsanalyse Follo 2006
Næringsanalyser for Sogn og Fjordane 2006
Næringsanalyse for Nord - Trøndelag 2006
Nærings-NM 2006 2006
Næringsanalyse Innherred 2006
Næringsklynger i BTV 2006
Næringsanalyser for BTV 2006
Folk og næringsliv i Grenland 2006
Norsk på nytt 2006
Ett Land - en kommune? 2006
Arbeidsformidling av langtidsledige og yrkeshemmete - en evaluering av formidlingstiltaket KAT 2006
Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten. 2006
Evaluering av jobbfokus 2006
Granvin og Voss - framleis to? 2006
Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser. 2006
Næringsmonitor Vest-Telemark 2006
Næringsstruktur og vekst i Buskerud, Telemark og Vestfold 2006
Fakta om folk og næringsliv i Grenland - Pr. august 2006 2006
Sport and Politics. The Case of Norway 2006
The Institutionalization of an Elite Sport unit. The case of Olympiatoppen 2006
Kommuneregnskapet - rammeverk og prinsipper 2006
Organisering - GITstoga - Konfidensiell 2006
Forskningsbasert entreprenørskap 2006
Entreprenørskap i ulike regionale kontekster 2006
Evaluering av samordningsforsøkene mellom aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten 2006
Kva er Ryfylke? 2006
Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot 2006
Næringsanalyse TINN 2006
Ny musikk-, dans- og dramalinje i Telemark. 2006
Å bygge en ny kommune! 2006
Nord-Fron, Vågå, Sel - 1-2-3 kommuner? 2006
Evaluering av prosjektet: Før oppstart 2007
Bokn og Tysvær - single eller saman? Hovudrapport 2006
Bokn og Tysvær - single eller saman? Kortrapport 2006
Sosialtjenesten - praksis ved bruk av økonomisk stønad og vilkår 2006
Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak. 2006
Evaluering av FRAM-programmet i Nord-Trøndelag, i perioden 1998-2002 2006
The demand for books estimated by means of consumer survey data 2006
Næringsanalyse for Ryfylke 2006
Næringsanalyse for Østfold 2006
Næringsanalyse Akershus 2006
Evaluering av Miljø og Energi Telemark 2006
Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern 2006
Wow, hu kan jo spelle jo! 2005
Sykkelturisme i eit kulturøkonomisk perspektiv 2005
Næringsanalyse for Buskerud Telemark Vestfold 2005
Næringsanalyse for Innlandet 2005
Næringsanalyse for Akershus 2005
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2005
Næringsanalyse for Østfold 2005
Idrettspolitikkens maktspill 2005
Næringsanalyse for Larvik 2005
Retorikk og litteraturpolitikk 2005
Fakta om folk og næringsliv i Grenland 2005 2005
Kompetansenettverket for småskala matproduksjon 2004
Brukerundersøkelse ved Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i Bydel Frogner og Bydel St. Hanshaugen 2005
Vurdering av alternative skattegrunnlag for friere lokal beskatningsrett 2005
Kva er Setesdal? 2005
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat. Delrapport 2004
Næringsanalyse for Setesdal 2005
Gården som pedagogisk ressurs 2005
Det sammensatte Telemark 2005
Evaluering av samordningsforsøkene. Fjerde delrapport 2005
Formuesbevaring, kapitalkostnader og resultatbegreper 2005
Næringsanalyse Drangedal 2005
Telemarksfeet som beiterydder 2005
Næringsanalyse Hol 2005
Næringsanalyse HALD 2005
Næringsanalyse for Innherred 2005 2005
Frå Vogge til Mekka 2005
Globalisering og industri Grenland 2005
Samarbeidsmuligheter om økonomifunksjonen - Lardal og Larvik kommuner 2005
NM i næringsutvikling 2005
Regnskapsføring av finansielle instrumenter 2005
Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 2005
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport 2005
Nye forvaltningsmodeller for verdifulle landskap. 2005
Næringsanalyse Innherred 2005
Den vanskelige dialogen 2005
Telemarkskyri Meieri AS - Forretningsplan. 2005
Hva mener folk i Midt-Telemark om en sammenslåing av Bø, Nome og Sauherad? 2005
Farmers for Nature, twinning seminar Shetland 2005 2005
Økonomiske effekter av en kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2005
Budsjettmessige omprioriteringer i kommuner ved omgjøring av øremerkede tilskudd til rammetilskudd 2005
Yrkeshemmede med psykiske lidelser 2005
Kommersialisering av forskning 1995-2003. 2005
Næringsanalyse Skedsmo 2005
Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2005 2006
Mange vil ha, men få vil selje? 2005
Arbeidsmarkedbedriftene i Telemark 2005
Telemark som merkevare 2005
Kompetansebrobygging Midt-Telemark 2005
Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2005
Evaluering av forsøk med øremerkede tilskudd 2005
Rammetilskuddendringer ved kommunesammenslåinger i Oppland 2005
Kulturøkonomi 2005
Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommunesammenslåing i Midt- og Nord-Gudbrandsdal 2004
Evaluering av Samordningsforsøkene. Brukernes erfaringer. Tredje delrapport. 2005
Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak. 2005
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Evaluering av Samordningsforsøkene mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten. Andre delrapport 2004
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Unge skuespillere på et kunstfelt i endring 2004
Velferdsforvaltningen i Storbritannia 2004
Næringsanalyse Trondheim 2004
Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme! 2003
On the cultural blessings of fixed book prices. Facts or fiction? 2003
Hvorfor stiger prisen på bøker så sterkt? 2003
Fra stille til litt mer ville? 2004
Child care subsidies and economic efficiency 2003
Politikken overfor familier med førskolebarn - noen veivalg 2003
Samarbeid med god glid! 2003
Styring og intern diskurs i et norsk helseforetak 2003
Effektivitetsforskjeller mellom offentlige og private barnehager 2003
Norske institusjonsteatre - en moderne gresk tragedie 2003
Arbeidssøkere med lese- og skrivevansker 2003
Pionerer i regional kunstformidling 2003
Sosiologi som kampsport. Bourdieu og kulturforskningen 2003
Vellykkede interkommunale tjenestesamarbeid 2003
Myter, despoti, demokrati og samfunnsøkonomi 2002
Scenekunstutvalgets utredning. Et bidrag til revitalisering av norsk scenekunst? 2002
A closer look at general equilibrium effects on labour supply from trade restrictions 2002
Full barnehagedekning - hvordan og til hvilken pris? 2002
The gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian grain production 2002
Kjønn, sted og regional utvikling: Det fenomenale sted 2002
Kjønn og kunnskapsmakt: Det mannlige blikket 2002
Sted som metafor for kvinnelig subjektivitet: Reisen mot nord 2002
Deviant behaviour among competetive athletes - different modes of adaptation? 2001
Up or down? On Green Taxes` Effect on the Excess Burden 2001
Scientific Approaches to the Arts: A Topic for Quarrelsome Academics or a Fruitful Issue within Cultural Policy Research? 2001
Hvordan ser effektivitetstapet ut? 2001
The First International Conference on Cultural Policy Research 2001
A note on green taxes and double dividends 2001
Gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian dairy production 2001
Offentlig kulturpolitikk i utakt? 2001
Om subjektivitet i tilfredshetsundersøkelser. 2000
Barnehager i et samfunnsøkonomisk perspektiv 2000
Politics and Citizenship on the Eastern Baltic Seaboard 2000
Kommunal tilpasning 2000 - Når forventninger får malinga på skolene til å flasse 2000
On the Non-Optimality of Cost Sharing Input Joint Ventures 1999
The Gains and Structural Effects of Exploiting Scale-Economies in Specialized Grain Production in Norway 1999
The Gains and Structural Effects of Exploiting Scale-Economies in Norwegian Dairy Production 1999
Desinformasjon om analyser av stordriftsfordeler i landbruket. 1999
Statlig styring av kommunesektoren - konsekvenser for effektivitet og fordeling 1999
International Trade in Agricultural Products 1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk melkeproduksjon. 1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk spesialisert kornproduksjon. 1999
The Artist in Metropolis: Centralisation Processes and Decentralisation Policy in the Artistic field 1998
Cost-Optimal scale of Child Care Institutions 1998
Cost Efficiency in the Provision of Child Care Services 1998
Cultural Divisions in International Cultural Co-operation 1998
Etablering av kommunale miljødatabaser 1998
To dope or not to dope 1997
Inntektsvirkninger av arbeidsløshet 1997
Phillipskrøller og konjunktursykler 1996
Doping in Norwegian Gyms - a Big Problem? 1996
Barnehagetjenester, effektivitet og fordelingsproblemer 1996
Determinants of forest activities - A study of private nonindustrial forestry in Norway 1995
Betalingsvillighet for økologiske matvarer i Norge 1993
Du's etablererstipend 1989 og 1990 1991