Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Debattbok: Ny helsepolitikk

Debattbok: Ny helsepolitikk

Heidi Haukelien hos oss er medreaktør for debattboken om nye løsninger for helsepolitikken. I forbindelse med boklanseringen blir det debattmøte på Litteraturhuset i Oslo 26. januar kl 18.00.

18.1.2017

Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger! Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller (red.) utgis på Dreyer Forlag i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen.

Stadig flere erfarer at dagens helsepolitikk har ført til mer byråkrati, overdrevent økonomifokus og en økende følelse av avmakt hos både helsepersonell og pasienter.

I denne boken viser 25 eksperter fra helsefag, jus, økonomi, samfunnsfag og forvaltning at det finnes alternativer. Her formidles også pasienter og pårørendes erfaringer fra møter med kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.

Bokens forfattere analyserer tendenser og drivkrefter i dagens helsepolitikk, og kommer med helt konkrete forslag til kursendringer for helsepolitikken. Forslagene er både konkrete og kontroversielle, og vil derfor bidra til å starte en viktig debatt.

Til lanseringen i Litteraturhuset kommer blant andre Soki Choi, som skrev sin doktorgradsavhandling  på grunnlag av studier av sykehussammenslåing i Sverige (Competing Logics in hospital merges – The case of the Karolinska University Hospital. 2011)