Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Innbyggerne på Hjuksebø ønsker seg til Notodden

Innbyggerne på Hjuksebø ønsker seg til Notodden

Det er et klart flertall blant innbyggere på Hjuksebø som ønsker å bli en del av Notodden. Det går fram et utredningsarbeid som Telemarksforsking nylig har utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark.

15.12.2017

Utredningen av grensejustering er gjennomført i forbindelse med at Bø og Sauherad kommune har vedtatt å slå seg sammen fra 1.1.2020 til nye Midt-Telemark kommune. En eventuell grensejustering vil innebære en overføring av Hjuksebø og Andgard grunnkretser fra Sauherad til Notodden kommune. 

Utredningen konkluderer med at en eventuell grensejustering hvor Hjuksebø-området overføres fra Sauherad kommune til Notodden kommune, synes å være i tråd med målene for kommunereformen og kriteriene for god kommunestruktur. Gjennom arbeid, pendling, handel og bruk av kultur- og fritidstilbud har innbyggerne på Hjuksebø en naturlig tilhørighet til Notodden. En grensejustering vil derfor gi en enklere og bedre hverdag for innbyggerne i området. Negative effekter vil i første rekke være knyttet til at Sauherad mister innbyggere og inntekter og dermed må tilpasse tjenestene til et lavere befolkningsgrunnlag. Mulige negative effekter blir både mindre og lettere å håndtere dersom grensejusteringen gjennomføres samtidig med at Sauherad blir en del av Midt-Telemark kommune. Det synes således å være en god løsning at en eventuell grensejustering gjennomføres samtidig med at kommunesammenslåingen finner sted 1.1.2020.

Det er også gjennomført en egen innbyggerhøring som omfatter de som er bosatt i de to grunnkretsene. Resultatene viser at et klart flertall er positive til å bli en del av Notodden kommune (85 prosent), mens et klart flertall også er negative til å bli en del av nye Midt-Telemark kommune (73 prosent).

Resultatene fra utredningsarbeidet kan lastes ned her:

Utredning

Innbyggerhøring

Prosjektleder har vært Bent Aslak Brandtzæg