Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Klart flertall for Høyanger

Klart flertall for Høyanger

En innbyggerundersøkelse blant innbyggere i Nesse skolekrets i Balestrand, viser at et stort flertall ønsker å bli en del av Høyanger kommune. Undersøkelsen er gjennomført av Telemarksforsking i samarbeid med Norstat på oppdrag fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

12.1.2018

Innbyggerundersøkelsen har lagt vekt på å få fram innbyggerne i Nesse skolekrets sin tilknytning til kommunene i området gjennom arbeid, handel, kommunale tjenester og kultur- og fritidstilbud. Videre er det stilt spørsmål om hvor negative eller positive de er til å bli en del av Høyanger kommune eller nye Sogndal kommune.

Resultatene fra undersøkelsen er relativt entydige. Undersøkelsen viser at innbyggerne i Nesse skolekrets har langt større tilknytning til Høyanger sammenlignet med Sogndal og Leikanger. En stor del av pendlingen skjer mot Høyanger. Det meste av handel, bruk av kommunale tjenester og kultur- og fritidstilbud som skjer utenfor Balestrand, skjer også i Høyanger. Bruken av slike tilbud i Sogndal og Leikanger er tilnærmet lik null. Resultatene viser at et klart flertall er positive til å bli en del av Høyanger kommune (98 prosent), mens et klart flertall og er negative til å bli en del av nye Sogndal kommune (92 prosent).

I en kommentar til undersøkelsen sier prosjektleder Bent Aslak Brandtzæg at det ikke er overraskende at det er et stort flertall for grensejustering i området. Balestrand kommune har tidligere fått overlevert en underskriftsliste for grensejustering, og hvor det var svært stor oppslutning fra innbyggerne kretsen.

Utredningen av grensejustering er gjennomføres i forbindelse med at Balestrand, Leikanger og Sogndal skal slås sammen til en ny kommune. En eventuell grensejustering vil innebære at Nesse skolekrets blir overført i Høyanger kommune.

Prosjektledre har vært Bent A. Brandtzæg. Rapporten kan lese her.