Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ny rapport om organisering og kvalitet i skolekonserter

Ny rapport om organisering og kvalitet i skolekonserter

Ansvaret for skolekonserttilbudet til skoleelever i Norge har tradisjonelt vært delt mellom fylkeskommunene og det nå nedlagte Rikskonsertene. Hva skjer med skolekonserttilbudet når ansvaret legges helt over på fylkeskommunene?

14.3.2018

Telemarksforsking har i perioden 2015 til 2017 fulgt arbeidet med skolekonserter i fylkene Østfold og Akershus. Bakgrunnen for forskningsoppdraget var at Østfold og Akershus fylkeskommuner gjennom et forsøksprosjekt skulle få økt ansvar, innflytelse og beslutningsrett for programmering av skolekonserter. Forskningsprosjektet hadde som mål å undersøke om økt regionalt ansvar ville føre til økt kvalitet på skolekonserttilbudet i disse to fylkene. På grunn av store omlegginger i infrastruktur og ansvarsforhold omkring skolekonsertvirksomheten i Norge underveis i prosjektperioden, ble forskningsprosjektet omdefinert til å bli en undersøkelse av hvordan Østfold og Akershus organiserer og kvalitetssikrer sitt musikktilbud i Den kulturelle skolesekken, og hvordan musikktilbudet i disse fylkene eventuelt påvirkes på grunnlag av fullt regionalt ansvar og beslutningsrett for programmeringen av tilbudet.

Resultatene fra forskningsprosjektet viser at arbeidet med musikkproduksjoner i de to fylkene er preget av flere likheter enn forskjeller. De to fylkeskommunene deler for øvrig opplevelsen av å arbeide i et felt som for tiden er i endring, og som preges av at det ikke lenger finnes en nasjonal aktør som tar hånd om nettverksarbeid og store og internasjonale satsinger. Rapporten fremhever betydningen av å bygge opp sterk musikkprodusentkompetanse internt i fylkeskommunene, for å sikre god kvalitet på tilbudet. Behovet for god intern faglighet og kapasitet er, med avviklingen av Rikskonsertene, ytterligere forsterket.

Rapporten kan lastes ned kostnadsfritt her.

Prosjektleder og kontaktperson for prosjektet er Åsne Dahl Haugsevje.