Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ny rapport om kostnader i barnehagesektoren

Ny rapport om kostnader i barnehagesektoren

Telemarksforsking og EY har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en rapport om kostnader i barnehagesektoren Rapporten omhandler kostnadene i 2016 og kostnadsutvikling tilbake til 2012.

22.3.2018

Telemarksforsking og Utdanningsdirektoratet inngikk i fjor sommer en ny treårig avtale om levering av kostnadsanalyser i barnehagesektoren og beregning av nasjonale satser. I prosjektgruppen inngår også konsulentselskapet EY. Første rapport med kostnadsanalyser er nå fullført. Rapporten omhandler kostnadene i 2016 og kostnadsutvikling tilbake til 2012. 

De totale kostnadene i barnehagene oversteg 50 milliarder kroner i 2016, hvorav drøyt 27 milliarder i de kommunale barnehagene. Foreldrene betalte i underkant av 15 % av kostnadene, en andel som har holdt seg ganske stabilt over de senere årene. Øvrige kostnader blir i all hovedsak finansiert av kommunene.

Etter at private barnehager hadde den klart største kostnadsveksten fra 2014 til 2015, er det nå de kommunale barnehagene som har den største kostnadsveksten fra 2015 til 2016. I tidsperioden 2012-2016 er kostnadsutviklingen omtrent den samme i private og kommunale barnehager.

Rapporten gir en detaljert innsikt i kostnadsbildet til sektoren, og i årets rapport har vi et eget temakapittel som ser nærmere på personalkostnadene.

Rapporten han lastes ned fra denne siden.

Spørsmål om rapporten kan rettes til prosjektleder Trond Erik Lunder