Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nytt overskudd hos 30-årsjubilanten Telemarksforsking

Nytt overskudd hos 30-årsjubilanten Telemarksforsking

-Telemarksforsking har et nytt overskuddsår i 2017 med kr 747.000 på bunnlinja, etter at vi har satt av av midler til fond for langsiktig fagligstrategisk utvikling, og til et lite bonusbeløp til hver av våre dyktige ansatte, sier direktør Karl Gunnar Sanda.

25.4.2018

Instituttet, som ble stiftet 29.4.1988 og således fyller 30 år i år, kan vise til oppdragsvirksomhet over hele landet fra Berlevåg i nord til Lindesnes i sør.

Omsetningen er på 31 mill kr, som er 3,4 mill ned fra 2016. Nedgangen skyldes et noe lavere forskervolum utført av Telemarksforskere, men også mindre innleie av ekstern bistand i prosjektene. Instituttet hadde ved årsskiftet 32 ansatte som utførte 26,4 årsverk i 2017.

50% av inntektene kommer fra kommunesektoren, mens 12% stammer fra oppdrag for departementer og direktorater. Oppdrag for Forskningsrådet og Oslofjordfondet står for 5% hver, næringsliv og organisasjoner 4% og internasjonale oppdragsgivere 2%.

5% av inntektene hentes fra det interne strategiske fondet som Telemarksforsking bygger opp gjennom den overskuddsdelingsmodellen som lenge har vært praktisert ved instituttet. Disse midlene brukes til å sikre videre kunnskapsutvikling ved instituttet. – Dette er en satsing for framtida, sier Sanda. – I år har vi brukt midler herfra bl.a. til å videreutvikle våre regionale analyser slik at de blir mer brukervennlige. Vi lanserer snart en nettutgave av analysene som vi tror vil være et svært nyttige verktøy i det strategiske arbeidet i kommuner og fylkeskommuner.

16% av omsetningen er såkalt basisbevilgning fra Forskningsrådet. Dette er penger som vi konkurrerer med alle landets institutter om å få, og disse midlene brukes primært til å produsere vitenskapelige artikler og utdanne doktorgrader til timepriser som er forhåndsavtalt med Forskningsrådet.  I 2017 har vi hatt en spesielt stor faglig produksjon av vitenskapelige artikler og bøker. Per Mangset og Ole Marius Hylland har bl.a. skrevet boka Kulturpolitikk som vi tror kommer å ha mye å si for utforming av den nasjonale kulturpolitikken i Norge. 6 forskere arbeidert med sine doktorgrader, og to av dem disputerte i 2017; Bård Kleppe og Ola K. Berge.

Instituttet leverte i 2017 i alt 63 oppdragsrapporter til ulike oppdragsgivere og har registrert at forskerne i tillegg har holdt 46 større foredrag. 

- I Telemarksforsking har ledelsen og styret en filosofi om at vi vil tjene pengene før vi bruker dem. Derfor har vi et moderat lønnsnivå sett ut i fra den kompetansen våre ansatte har, og så betaler vi ut en del av overskuddet som bonus til alle ansatte hvis produktiviteten er særlig høy. I år ble bonusen pr årsverk 12.000 kr. Dyktige medarbeidere med etterspurt kompetanse, og denne overskuddsdelingsmodellen, er noe av nøkkelen til suksessen vår, avslutter Sanda.

Årsmelding med regnskap for 2017 kan lastes opp her.

Direktør Karl Gunnar Sanda kan kontaktes for kommentarer til denne saken på sanda@tmforsk.no/95727158.