Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Visjoner og blindsoner

Visjoner og blindsoner

Telemarksforsking har hatt oppdraget med å evaluere den kommunale kulturorganiseringen i Haugesund.

30.4.2018

Kultur har vært organisert som et kommunalt foretak utenfor den ordinære kommunale virksomheten. I rapporten Visjoner og blindsoner beskrives og evalueres denne ordningen. Konklusjonen er i korte trekk at dagens organisasjonsmodell ikke er optimal for et samlet kommunalt kulturliv og anbefalingen blir derfor at dagens ordning avvikles til fordel for en tradisjonell kommunal kulturorganisasjon med tilsatt kommunaldirektør for kultur plassert under rådmann. De viktigste begrunnelsene for anbefalingen at dagens ordning i liten grad ivaretar et samlet kommunalt kulturliv, kultur blir i liten grad en politisk sak gjenstand for politisk debatt og styring, dessuten legger dagens ordning i liten grad til rette for at kultur kan brukes inn mot andre virksomhetsområder som byutvikling og næringsutvikling. Prosjektet er gjennomført av Nanna Løkka, Bård Kleppe og Sondre Groven.

For mer informasjon: Kontakt prosjektleder Nanna Løkka