Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gratulerer til USN!

Gratulerer til USN!

Kongen i statsråd besluttet i dag at Høgskolen i Sørøst-Norge i dag blir til Universitetet i Sørøst-Norge. Som nabo og samarbeidspartner vil vi gratulere med at en lang prosess er brakt til ende og med et godt resultat. - Telemarksforsking gleder seg til å samarbeide med fagmiljøene ved det nye universitetet om nye spennende prosjekter, hilser direktør Karl Gunnar Sanda.

4.5.2018