Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Nyttige sammenslåingserfaringer fra Trøndelag

Nyttige sammenslåingserfaringer fra Trøndelag

Trøndelag ble nytt fylke fra 1.1.2018, og erfaringene fra sammenslåingsprosessen vil være til nytte for andre fylker som nå er i tilsvarende prosesser.

19.10.2018

Telemarksforsking har i samarbeid med Deloitte kartlagt erfaringer fra sammenslåingen av Trøndelagsfylkene på oppdrag fra KS og KMD. -Trøndelagsfylkene har gjort seg mange erfaringer som vil ha stor overføringsverdi til andre, sier seniorforsker Bent A. Brandtzæg, som har vært prosjektleder for utredningsarbeidet.  Dette gjelder både i forhold til organisering av sammenslåingsprosessen og arbeidet med å organisere og tilrettelegge for arbeidet i det nye fylket, både administrativt og politisk. I arbeidet med å hente ut erfaringer fra sammenslåingsprosessen er det sett spesielt på disse temaene: erfaringer med overgangsfasen (oppstart og drift av det nye fylket), informasjon og kommunikasjon, HR, IKT, økonomi, samfunnsutviklerrollen og felles kulturbygning.

Kartleggingsrapporten avsluttes med de 20 viktigste erfaringene og rådene fra i prosessen i Trøndelag. På et erfaringsseminar for nye fylkeskommuner som ble holdt på Gardermoen 15. og 16. oktober, ble Brandtzæg bedt om prioritere de fem viktigste rådene, og han valgte seg disse:

  1. Bred medvirkning, likeverdig deltakelse, god informasjon og forutsigbarhet

  2. Tilstrekkelig frikjøp av tillitsvalgte og hovedverneombud

  3. Nok tid og ressurser til IKT-arbeidet og implementering av systemer og rutiner i sluttfasen

  4. Oppstart av arbeidet med regionale planer i sammenslåingsprosessen for å ta et grep om samfunnsutviklerrollen

  5. God oversikt over hva som må være på pass til sammenslåingstidspunktet og hva som kan vente til etterpå


Rapporten kan lastes ned her