Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks 2018: Sjekk din kommune

Norsk kulturindeks 2018: Sjekk din kommune

Røros på topp igjen, men hvem kommer på andreplass? Statistikk er ofte kjedelig forutsigbart, slik er det også med Norsk Kulturindeks. Røros troner fortsatt på toppen over kommuner med høy kulturaktivitet. Aktiviteten i Røros er høy i alle deler av kulturfeltet.

17.11.2018

I år er det Ål som inntar andreplassen. Hallingdalkommunen har også tidligere gjort det godt. Det samme har Lillehammer, Gloppen og Trondheim på de neste plassene. På topp 20-listen finner vi både små og store kommuner, fra sør til nord i landet: Bergen (16), Bykle (13), Hamer (10), Vadsø (12), Vågan (6), Balestrand (15) og Oppdal (18). På nettsiden kulturindeks.no, kan man finne sin kommune og detaljer for alle de ti kategoriene i Norsk Kulturindeks.

Her finner du oversikt over rangering og tall for din kommune

 

Hva kjennetegner en god kulturkommune?
Hva er det så med disse kommunene som gjør at de har en så høy kulturell aktivitet? I 2016 fikk Telemarksforsking midler fra Norges Forskningsråd til undersøke hvilke strukturelle faktorer som har betydning for kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner. Denne kunnskapen har vi brukt til å utvikle en forklaringsmodell for hva som kjennetegner gode kulturkommuner.
Hovedfunnene så langt kan oppsummeres slik:
-    Alder og inntekt har ingen betydning for kulturnivået i kommunen.
-    Utdanningsnivået i befolkningen betyr mye for plassering på kulturindeksen.
-    Kommuner med høgskoler har mer kultur (men mindre for barn).
-    Sentrale besøkskommuner har stort sett mer kultur.
-    Byer har flere besøkende i kino og bibliotek. Mindre av annen kultur (per innbygger).
-    Kommunens utgifter til kultur fører til mer kultur på de fleste områder. Men ikke til flere kunstnere eller større frivillighet.
Hvilke kulturelle faktorer som spiller inn, trengs det mer forskning for å avdekke.

Detaljerte kommunerapporter
Bak Norsk kulturindeks ligger det også en rekke interessante data som kan beskrive kulturnivået i den enkelte kommune, region eller fylke på en langt mer detaljert måte enn hva man finner på nettsiden kulturindeks.no. Telemarksforsking utarbeider derfor detaljerte rapporter for kommuner og fylkeskommuner.

Ta kontakt med Gunn Kristin Leikvoll eller Bård Kleppe for mer informasjon eller bestilling av rapport.