Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Forskningsrådet vil gjøre det vanskeligere å være lite forskningsinstitutt

Forskningsrådet vil gjøre det vanskeligere å være lite forskningsinstitutt

Forskningsrådet vil kreve at forskningsinstitutt minst må ha 40 forskerårsverk for å gi basisbevilgning. -Ved en endring som foreslått risikerer en at velfungerende institutter som leverer godt på kvalitets- og relevanskravene i dag, faller ut av sektoren eller tvinges inn i uhensiktsmessige strukturendringer, sier direktør Karl Gunnar Sanda

21.11.2018

I en ny rapport foreslår Forskingsrådet at den nedre grensa for at eit forskingsinstitutt skal få basisbevilgning, skal øke fra 20 til 40 forskerårsverk. Dette er ett av mange forslag i en rapport der Forskingsrådet kommer med en oppsummering av evalueringene i sektoren. Forskningsrådet kommer også med mange andre anbefalinger til regjeringen som i juni 2019 skal legge fram en melding om framtidas instituttpolitikk.

-Telemarksforsking er i dag et etablert og veldrevet institutt som tilfredstiller alle krav Forskningsrådet har satt både når det gjelder størrelse, kvalitet på forskningen og relevansen for samfunnet. Blant annet publiserer forskerne ved instituttet mer enn et publiseringspoeng pr forskerårsverk, noe som ligger høyt over kravet for å motta basisbevilgning, og også godt i overkant av mange større institutter, sier Sanda. - Så forskningskvaliteten kan de ikke ta oss på.

-En dobling av størrelseskravet, som i dag er på 20 forskerårsverk, framstår uten noen  klar begrunnelse fra Forskningsrådets side, og det er heller ikke anbefalt i evalueringen av de samfunnsvitenskapelige instituttene. På våre spesialiserte fagområder Kulturforsking, Forskning om regional utvikling og Kommuneforskning leverer vi rapporter og resultater til oppdragsgivere over det ganske land og også internasjonalt, så relevansen av forskningen skal det heller ikke være noe å si på.

-Vi er organisert på en måte som gjør at vi er fleksible og leveringsdyktige. I de strategiene styret har vedtatt er det lagt opp til at Telemarksforsking skal bli noe større enn i dag, men at instituttet fungerer best som en frittstående enhet. Og da har både sammenslåing med liknende institutter i andre deler av landet, og en innlemming i Universitetet i Sørøst-Norge vært oppe til vurdering.

- Jeg håper i første rekke at Forskningsrådet eller departementet snur i denne saken, og så får vi ta det derfra, avslutter Sanda. 

Se også artikkel i Forskerforum om denne tematikken.

Forskningsrådets synteserapport finner du her.