Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluerer museums-reformen i Buskerud

Evaluerer museums-reformen i Buskerud

Evalueringen skal undersøke hvordan museumsreformen har gitt de fire museene økonomiske og faglige gevinster, samt gi forslag til videre utvikling.

7.1.2019

Evalueringen skal dessuten inneholde en egen analyse av museum som velger å stå utenfor det nasjonale museumsnettverket – hva slags fordeler/ulemper opplever disse? Evalueringen vil være basert på dokumentstudier, survey og intervjuer. Nanna Løkka er prosjektleder.

Prosjektet føyer seg inn i rekken av museums- og museumsreformevalueringer som Telemarksforsking har gjennomført.

Foto: Hol Bygdetun/Digitalt museum