Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Scenens kunst

Scenens kunst

(18.3.2019) Telemarksforsking har på oppdrag fra Kulturdepartementet skrevet en gjennomgang av det norske scenekunstfeltet. Hvem er de sentrale aktørene på dette feltet, og hvilke utviklingstrekk er feltet preget av? Les mer

Nasjonale minoriteter i norsk politikk

Nasjonale minoriteter i norsk politikk

(14.3.2019) Telemarksforsking skal gjennomgå politikken ovenfor våre nasjonale minoriteter: kvener/norskfinner, skogfinner, romanifolk/tatere, rom og jøder. Les mer

Klimarobust landbruk

Klimarobust landbruk

(14.3.2019) Oslofjordfondet har innvilget et prosjekt som skal bidra til et mer klimarobust landbruk i Vestfold og Telemark Les mer